We wonen in een unieke regio, die zich kenmerkt door zijn natuur, landbouw en gemeenschappen. Als regio is het enorm waardevol om binnen de provincie onze belangen te vertegenwoordigen. Zo is er de afgelopen maanden hard gestreden tegen de verkeersonveilige situaties rondom de Bodegravenboog, samen met de landelijke Tweede Kamer-fractie van het CDA. De komende jaren willen we deze samenwerking doorzetten, om met elkaar op te komen voor onze natuur en bereikbaarheid!

Wat willen we gaan doen voor de regio?

Bereikbaarheid

 • Versnelde aanleg van de Bodegravenboog en vaart maken met opwaarderen N11 tot een Rijksweg.
 • Inzetten op nieuwe oeververbinding bij Waddinxveen of Boskoop.
 • Toekomstbestendig maken N207 bij Leimuiden in verband met toenemende verkeersdrukte.
 • Betere (snel)fietsverbinding tussen Groene Hart en andere regio’s.

Wonen

 • Klimaatadaptieve woningbouw met aandacht voor groen en water in de Noordrand en Gnephoek Alphen aan den Rijn;
 • We bouwen complete wijken met aandacht voor wonen, werken, sport, zorg en ontmoeting. Maatschappelijke functies als de huisarts, scholen, cultuur en horeca worden hierbij opgenomen.
 • Het CDA wil de nieuwbouwopgave invullen met een betere woningmix van een derde goedkope, middeldure en vrije sector woningen. Hierin wordt ruimte gegeven aan maatwerk per regio.

Toekomst voor de boer

 • Focus op de agrarische sector waarbij de randvoorwaarden uit het gebied centraal staan en het gebiedsproces dat door boeren zelf is geïnitieerd.
 • De staat van Natura2000 gebieden naast boerenbedrijven moet centraal staan, en niet de meettabellen. 
 • We zetten in op een beschermde status voor gezonde landbouwgrond en beter ondersteuning voor boeren die de biodiversiteit op het platteland versterken. 
 • De provincie voorziet de boerengrondbanken van middelen door bij overheden te lobbyen, waarbij Boerengrondbanken in de uitgifte van grond o.a. zoeken naar andere naar mogelijkheden om maatschappelijke wensen mee te nemen.

Wat hebben we de afgelopen jaren gedaan?

Kijk ook eens hier naar

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.