01 mei 2020

CDA Urk zet vraagtekens bij onderwijstijden

Nadat ook op Urk vele ouders, basisschoolleerlingen en leerkrachten zich de afgelopen tijd keihard hebben ingezet voor het thuisonderwijs, mogen vanaf 11 mei de scholen weer gedeeltelijk open. Uiteraard met inachtneming van de benodigde maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.

Minister Slob van Onderwijs gaf daarbij aan dat het onderwijs weliswaar in kleinere groepjes moet plaatsvinden en in principe hele dagen in plaats van dagdelen. Dit ook om te veel contactmomenten bij halen en brengen te voorkomen. Het is de bedoeling dat zo aan 50% onderwijstijd voldaan kan worden.

De verschillende scholengemeenschappen op Urk gaan hier elk op een andere manier mee om: De Vuurbaak kiest er, conform de landelijke richtlijnen, voor de klassen in twee groepen te verdelen, waarbij iedere groep twee hele dagen per week naar school gaat.

De Reformatorische scholen kiezen voor twee groepen: een groep die ‘s morgens en een groep die ‘s middags les krijgt.

De grootste scholengemeenschap van Urk, schoolvereniging Rehoboth is van plan de klassen in twee groepen op te delen die elk ruim twee uur per dag les krijgen. ‘s Middags is het de bedoeling dat deze leerlingen alsnog gaan thuiswerken.

Marjanne Romkes-Foppen: ,,We begrijpen dat deze bijzondere omstandigheden bijzondere maatregelen betekenen, maar wij als CDA Urk vinden het zorgelijk dat een aantal schoolbesturen zich met hun invulling niet houden aan de landelijke richtlijnen omtrent de volksgezondheid.

De richtlijnen gesteld vanuit de overheid zijn duidelijk: het is de bedoeling dat kinderen hele dagen, en geen dagdelen les krijgen. De onderwijsinspectie hanteert ook die invulling. Ze stelt ‘Voor nu is de oproep vanuit de overheid dat, hoewel scholen zelf beslissen hoe zijn de 50% onderwijstijd mogen inrichten, de scholen zich wel behoren te houden aan het uitgangspunt van hele dagen onderwijs.’

,,Met de huidige insteek vrezen wij dat de druk op met name de ouders, maar ook op docenten alleen maar toe zal nemen. Het werken in (korte) dagdelen afgewisseld met thuisonderwijs maakt het heel lastig om passende opvang te regelen. Thuiswerken wordt voor ouders op deze manier bijna onmogelijk. Ook voor ouders die nu nog opvang kunnen regelen zal dit een haast onmogelijke puzzel worden. Een groter beroep op buitenschoolse opvang levert bovendien het gevaar van extra drukte op de scholen op. En dat alles in een periode waarin de druk op ouders, leerkrachten, de volksgezondheid en de economie al zo hoog is."

De fractie van CDA Urk heeft het College gevraagd of ze op de hoogte is van de afwijkende plannen en of ze hierover in gesprek wil gaan met de betreffende schoolverengingen. 

In haar beantwoording gaf het College aan dat op ambtelijk niveau al gesprekken zijn geweest met zowel schoolvereniging Rehobot als het Reformatorisch onderwijs. Ondanks de duidelijke richtlijnen en de gevoerde gesprekken menen beide schoolverenigingen toch ruimte te zien voor een eigen interpretatie. Het College is het met ons eens dat dit zorgelijk is en niet in het belang van de ouders, kinderen en de volksgezondheid. 

Het College belooft ook middels een brief onze gedeelde zorgen over te brengen en zal richting de schoolbesturen een verzoek doen om hierover met elkaar in gesprek te gaan.

Wij als fractie hopen dat de betreffende scholen alsnog hun onderwijstijden zullen aanpassen. Voor nu willen wij de ouders van basisschoolleerlingen erop wijzen dat er mogelijkheden bestaan om bij vragen, opmerkingen of klachten contact op te nemen met de schoolverenigingen en/of de medezeggenschapsraad van de scholen.

Reageren? Dat kan op [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.