Marjanne Romkes-Foppen

Marjanne Romkes – Foppen - historicus, moeder van twee kinderen

#Ruimtevoorcultuur! Onze historie, taal, tradities en gewoonten vertellen wie we zijn en waar we vandaan komen. Het bindt onze Urker gemeenschap samen. Toch is onze cultuur ook volop in ontwikkeling. Urk barst van het creatief talent, van jong tot oud!

Heel veel werk wordt verzet door de vele vrijwilligers en een handvol professionals, die met hart en ziel onze cultuur dragen. Zij verdienen onze steun. Helemaal nu de cultuursector het tijdens de coronacrisis zo zwaar heeft gehad...

Als je het vergelijkt met andere gemeenten moet het budget dat op Urk aan cultuur wordt besteed wat mij betreft op een hoger niveau gebracht worden. Omdat we de parel van Flevoland zijn. Ik zet mij dan ook graag in om kunst en cultuur op Urk de ruimte geven die het verdient!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.