11 juli 2023

Coalitiefracties SGP, CDA en ChristenUnie brengen bezoek aan AWZI Tollebeek.

Als onderdeel van een ‘coalitie-uitje’ hebben de fracties en wethouders van SGP, CDA en ChristenUnie afgelopen vrijdag een werkbezoek gebracht aan de afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI) in Tollebeek.

Technoloog Chris Karper en procesverantwoordelijk Bons Hoekstra (‘een Urker’) gaven uitleg over de manier waarop ons afvalwater wordt schoongemaakt, voordat het afgevoerd wordt naar de Urkervaart.

Doel is om te voorkomen dat het oppervlaktewater vervuild raakt. Dat is slecht voor planten en dieren (vissen), maar óók voor mensen. In vervuild water kan bijvoorbeeld niet gezwommen worden. Het is een bijzondere gedachte dat een legioen micro-organismen dag en nacht ‘aan het werk’ is om het afvalwater voor uiteindelijk minimaal 95% te zuiveren. Dan is het schoon genoeg om weer de natuur in te pompen.

Het was een leerzaam en aangenaam bezoek, waarvoor wij Jacob de Borst (naast SGP-fractievoorzitter ook bestuurder van Waterschap Zuiderzeeland), Chris Karper en Bons Hoekstra nogmaals hartelijk willen bedanken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.