18 maart 2018

"Geld Afsluitdijk naar Kornwerderzand"

Het geld dat het Rijk overhoudt bij het werk aan de Afsluitdijk, moet worden gestopt in de verbreding van de sluis bij Kornwerderzand. Die oproep doet de CDA-fractie aan burgemeester en wethouders.

De meevaller van 81 miljoen euro komt uit de aanbesteding voor een flinke opknapbeurt van de Afsluitdijk. In een schriftelijke oproep aan b en w dringt het CDA erop aan dat het college z'n invloed gebruikt in Den Haag. Eerder werd al een motie van dezelfde strekking aangenomen door Provinciale Staten van Overijssel.

"Dit sluizencomplex in de Afsluitdijk is het grootste knelpunt voor zeeschepen om havens als Urk, Lelystad en Kampen te bereiken", zegt CDA-raadslid Willem Foppen. "Benut deze kans! Het college heeft zich steeds hard gemaakt voor het aanpakken van deze sluis en wij verwachten dat zij hier vol voor gaat''.

,,Voor Urk is een betere doorgang in Kornwerderzand vooral van belang voor de toekomstige maritieme servicehaven," vervolgt Foppen. De belangen zijn niet minder groot voor de Zuiderzeehaven in Kampen en Flevokust bij Lelystad. Hierdoor kan met betrokken gemeenten en de provincies een vuist worden gemaakt. Wij verwachten daarom dat ook de provincie Flevoland en andere overheden zich aansluiten bij de motie.''

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.