13 januari 2022

Het verhaal van Urk als sterk merk neerzetten

Als inwoners van Urk zijn we ambassadeurs van onze woonplaats. Samen vertellen we het  echte verhaal van Urk. Dat is het verhaal van onze gedreven ondernemers, rijke cultuur en gemeenschapszin. Als CDA-fractie hebben we daarom een motie ingediend om die kwaliteiten op verschillende manieren te benutten, zoals in de nieuwe woonwijken, culturele activiteiten en beeldvorming over Urk. Dat doen we door een projectvoorstel met de titel ‘Het verhaal van Urk’. Hiervoor is subsidie mogelijk via de rijksbijdrage Erfgoed Deal. Deze motie is raadsbreed aangenomen en gesteund.

Met de aanstaande herinrichting van het haventerrein, de aanleg van de Zeeheldenwijk en Port of Urk leggen we aansprekende verbindingen met ons varende culturele erfgoed; met onze eigen zeehelden; met de rol die Urk tegen wil en dank gespeeld heeft bij de inpoldering; met ons nieuw ontdekte archeologische erfgoed; en met de realisatie van een podium voor culturele uitingen.   

Het college heeft als opdracht in gesprek te gaan met de deelnemers van Cultuurkoepel Urk. Samen met hen moeten we mogelijkheden en ideeën voor het project bespreken. Marjanne Romkes-Foppen: “Juist in deze roerige tijden waarin te vaak sprake is van negatieve beeldvorming rond Urk, moeten alle kansen benut worden om Urk als sterk merk neer te zetten. Dit project kan daar een prachtige bijdrage aan leveren, in overeenstemming met de doelstellingen uit de Omgevingsvisie.”    

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.