Willem Foppen

Raadslid

Willem Foppen, ondernemer en kandidaat-wethouder:

De burger krijgt op Urk nog vaak ‘nee’ te horen. Ik wil daar als wethouder vaker een ‘ja’ van maken. Die mogelijkheden liggen er en die kansen moeten wij als gemeente grijpen. Een andere belangrijke taak als wethouder is het onderhouden en versterken van goede relaties met buurgemeenten, provincie en overheid. De regio is belangrijk voor ons en wij voor de regio. Hiervoor wil ik investeren in goede contacten op alle niveaus.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.