Functie Raadslid
Woordvoerder

●    Ruimtelijke ordening
●    Grondbeleid en exploitatie
●    Openbare ruimte (incl. begraafplaatsen, water en riolering)
●    Openbaar groen en bomenbeleid
●    Monumentenbeleid
●    Kunst en cultuur
●    Dienstverlening
●    Milieubeheer
●    Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)

Werkgroep Werkgeverscommissie
Kern- / wijkvertegenwoordiger Biezen
Raadslid vanaf 09-02-2023 - 13-09-2023 (tijdelijk) & vanaf 14-09-2023 (definitief)
Nevenfunctie(s) Bestuurslid Vereniging oud-medewerkers ZLTO (onbezoldigd) | Bestuurslid Stichting Financiële Ondersteuning Streeknetwerk Baronie (onbezoldigd)
Contactgegevens [email protected]

Jacques is bijna 25 jaar actief voor het Waterschap Brabantse Delta en haar rechtsvoorgangers. Eerst als algemeen bestuurslid (vergelijkbaar met functie van raadslid) en later ook als lid van het dagelijks bestuur (vergelijkbaar met functie van wethouder). Tot en met de verkiezingen in maart combineerde hij het raadslidmaatschap met het lidmaatschap van het algemeen bestuur van het waterschap.

Let's connect:

Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.