07 januari 2022

reactie college op art41 vragen reorganisatie Hilverzorg

Naar aanleiding van de voorgenomen reorganisatie bij Hilverzorg heeft de CDA fractie op 3 december art 41 vragen gesteld. Het college geeft in de beantwoording aan dat het niet vooraf over de voorgenomen plannen is geïnformeerd. 

Uit het in 2020 door KPMG verrichte onderzoek ‘inzicht en handelingsperspectieven sociaal domein’ komt naar voren dat de gemeente weinig tot geen relaties heeft met grote zorgaanbieders; er is geen tot weinig structureel overleg tussen de bestuurders van de gemeente en de bestuurders van zorgorganisaties. De gemeente, zo staat in het rapport te lezen, ervaart een gebrek aan partnership met aanbieders.(...)
Het CDA heeft destijds aandacht gevraagd voor deze onwenselijke ontwikkeling en heeft de wethouder gevraagd om proactief hiermee aan de slag te gaan waarop de wethouder positief heeft geantwoord. 

We zijn daarom onaangenaam verrast dat het college de ontwikkelingen bij een partnerorganisatie uit de krant heeft moeten vernemen. Het CDA verkeert in de veronderstelling dat er op regelmatige basis overleg is tussen het bestuur van zorginstellingen en de wethouder(s). Hilverzorg neemt een belangrijke rol in bij de zorg voor onze ouderen en is tegelijkertijd een grote werkgever. Het is zeer teleurstellend dat het college niet het initiatief heeft genomen voor een structureel partneroverleg waardoor nu het gemeentebestuur niet op de hoogte is van de ontwikkelingen bij zo'n belangrijke organisatie.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.