30 augustus 2023

Speciale Ledenvergadering 11 september

In verband met de landelijke verkiezingen van woensdag 22 november 2023 zal een extra ledenvergadering worden georganiseerd. Wij kondigen deze nu al aan, zodat je daar rekening mee kunt houden in de agenda. Naast de geijkte onderdelen, zoals een vooruit- en terugblik op de lokale politiek, staan een aantal belangrijke zaken in verband met de landelijke verkiezingen op de agenda: het verkiezingsprogramma, de lijsttrekker en kandidatenlijst. 
Aanvang 19.30. Locatie wordt nog bekend gemaakt
Daarover gaan we graag met een Opmeerse blik het gesprek aan! Op dit moment zijn we vooral in afwachting wie door het landelijk bestuur als lijsttrekker wordt aangedragen. Zoals gebruikelijk is daar nu al het nodige om te doen, maar we hopen op een sterk persoon die met kracht en zonder concessies het christendemocratisch gedachtegoed in de campagne en debatten naar voren kan brengen.
Naar verwachting zullen op of omstreeks 2 september 2023 het concept-verkiezingsprogramma en de concept-kandidatenlijst door onze afdeling worden ontvangen. Deze zullen wij met de uitnodiging voor de ledenvergadering toezenden aan de leden, naar verwachting op 4 september 2023. Tot en met zondag 10 september 2023 zal gelegenheid zijn voor leden tot het indienen van wijzigingsvoorstellen. Die kunnen dan worden verzameld, rondgezonden op 11 september 2023 en geagendeerd en behandeld op de ledenvergadering van maandag 11 september 2023, zodat alles weer voor 14 september 2023 (en conform planning) richting partijbureau kan worden gezonden. 
Hier vindt u meer informatie over de verkiezingen van 2023: https://www.cda.nl/tk2023

We zien u graag op maandag 11 september 2023!

Richard op 't Veld
bestuursvoorzitter

Opmerkingen, reacties en vragen graag naar: [email protected]
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.