25 september 2021

CDA stelt vragen over parkeerproblemen Zuideinde Roelofarendsveen

Afgelopen week schriftelijk vragen gesteld aan het college over de verkeerssituatie op het Zuideinde te Roelofarendsveen.

Vooral het feit dat de weg deel uit maakt van de schoolroute maakt dat er goed naar de totale ontwikkeling moet worden gekeken en niet alleen per (postzegel)plan.

 

 

CDA Kaag en Braassem luidt de noodklok over het Zuideinde in Roelofarendsveen: ’Onoverzichtelijk en gevaarlijk’

Toen de veiling nog aan het het Zuideinde zat en de auto in opmars was, was de verkeerssituatie ook verre van ideaal.© foto Stichting Oud Alkemade

Paul van der Kooij

Vrijdag 24 september 2021 om 16:00

Roelofarendsveen

Onoverzichtelijk en gevaarlijk. Zo noemt de CDA-fractie de verkeerssituatie op het Zuideinde in Roelofarendsveen in een brief aan burgemeester en wethouders.

Onoverzichtelijk is het volgens de fractie door auto’s die inmiddels welhaast op bruggen en zebra’s geparkeerd staan en door bochten die je als automobilist of fietser niet goed kunt overzien. Doordat er desondanks ’flink wordt doorgereden’ vindt ze de situatie ook nog eens gevaarlijk. ’Zeker in combinatie met de mix fietsers/auto’s en dan vooral kleine kinderen op de fiets’. Want het Zuideinde is ’een belangrijke weg naar basisschool De Kiem’, onderstreept de partij.

 

 

Met ’flink doorrijden’ blijkt ze te bedoelen dat er harder wordt gereden dan de 50 kilometer die als maximum geldt; een snelheid die toch al aan de hoge kant zou zijn voor een weg die steeds drukker wordt gebruikt.

’Want terwijl er bij de besluitvorming over Braassemerland in 2008 werd gesteld dat de weg er nog maar negen huizen erbij kon hebben, zijn er inmiddels veel extra woningen bijgekomen achter de bestaande lintbebouwing. En daarbij is niet gekeken naar de samenhang met de verkeersafwikkeling. Ook zijn er - naast Braassemerland - veel extra bouwplannen goedgekeurd. En ook die hebben de ontsluiting op het Zuideinde, waardoor de weg in de toekomst nog zwaarder wordt belast.’

30 kilometer

Vandaar dat B en W vragen krijgen als: met welk verkeersrapport wordt er nu gewerkt en is bepaald wanneer het maximum aan verkeersbewegingen op het Zuideinde is bereikt? Ook is het CDA benieuwd of het college overweegt om van de hele weg, ’dus vanaf het winkelcentrum tot en met de Groenewoudskade’, een 30 km-zone maken. Of om opnieuw te bekijken of Braassemerland echt zonder de tweede ontsluiting kan die werd geschrapt toen het aantal te bouwen woningen van 4.500 richting 2.500 ging.

Verder zijn de christen-democraten benieuwd of een parkeerverbod kan worden ingevoerd binnen tien meter van zebrapaden en/of bruggen. De parkeerruimte die dat kost, kan volgens hen prima worden gecompenseerd. B en W zouden dan wel moeten overwegen om een openbare parkeergelegenheid te realiseren op gemeentegrond die in 2022 vrij komt in de buurt van nummer 80.

Het CDA begrijpt dat er, gezien de woningnood, ’een drang is om bouwaanvragen goed te keuren’: ’Maar zeker voor het Zuideinde dient te gaan gelden dat er eerst naar de infrastructuur wordt gekeken voordat bouwplannen worden goedgekeurd. Een slechte ontsluiting maakt een gebied onveilig en niet aantrekkelijk om te wonen’.

 

Bron: Leids Dagblad

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.