begroting

CDA Kaag en Braassem wil  een (meerjaren) begroting die

sluitend is, rekening houdt met risico's en de samenleving in staat stelt nieuwe initiatieven uit te voeren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.