landbouw

CDA Kaag en Braassem vindt dat land- en (glas)tuinbouw historische pijlers zijn van de lokale economie en werkgelegenheid. Nieuwe ontwikkelingen in deze sector met name op het gebied van kennis en innovatie moeten ruimte en aandacht krijgen. Dit betekent ondermeer:
• landbouw (met inbegrip van dag- en verblijfsrecreatie en nevenwerkzaamheden) dient een meer prominente plaats in lokaal en regionaal beleid te krijgen;
• groei en ontwikkeling in de land- en tuinbouwsector worden ondersteund door een (provincie) grens overschrijdende visie met medewerking van een Greenport die zich hervormt;
• Europese subsidie aanvragen voor slimme specialisatie. Dit betreft onderzoek doen, innovatie en het stimuleren van ondernemerschap met als doel wetenschappelijke kennis te benutten (thema: Food & Flowers), waarbij contact wordt gelegd met Amsterdam;

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.