sociaal

CDA Kaag en Braassem staat voor een samenleving waarin het niet draait om zelfredzaamheid maar “samenredzaamheid”. Op drie sociale taakvelden: de jeugdzorg, werken naar vermogen en begeleiding in zorg, gaat de gemeente een grote rol spelen. Hierbij moet worden aangesloten bij wensen en mogelijkheden van inwoners. Dit vraagt een omschakeling (transitie) in denken en doen. Dit betekent:
• zorgen dat bij de transitie geen mensen tussen wal en schip raken ,zicht houden op de ontwikkelingen en de gevolgen van deze transitie door elk kwartaal de feiten en cijfers over mensen en middelen te monitoren;
• zoveel mogelijk in kaart brengen van mantelzorgers, zodat deze op de achtergrond optimaal kunnen worden ondersteund door professionals ter voorkoming van overbelasting;
• het versterken van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Op basis van goede coördinatie en korte en toegankelijke hulplijnen de jeugdzorgtaak optimaal uitvoeren: 1 gezin 1 plan;
• beschikbare middelen inzetten waar ze het meest nodig zijn zonder schotten tussen de budgetten van de drie sociale taakvelden;
• stimuleren van lokale ondernemingen in het leveren van bijdragen aan werken naar vermogen (bewust maatschappelijk ondernemen).

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.