Ronald Wesselink

burgerraadslid

Graag wil ik mij aan u voorstellen. Mijn naam is Ronald Wesselink, 48 jaar jong, getrouwd en vader van een zoon en een dochter. Al ruim 27 jaar ben ik woonachtig in Rijpwetering. Thans ben ik actief als burgerlid voor het CDA. Samen met mijn vrouw run ik een watersportonderneming in Rijpwetering. Veel kernen in de gemeente Kaag en Braassem bestaan uit een hechte gemeenschap en hier zijn vele vrijwilligers actief. Zij zetten zich actief in voor de vele verenigingen, stichtingen en kerken. Daarnaast kennen de kernen een grote verscheidenheid aan bedrijven zoals o.a. ZZP’ers, middenstanders/winkeliers, zorgverleners, familiebedrijven, bedrijven gerelateerd aan de bouw, adviseurs en bedrijven werkzaam in de glastuinbouw, veeteelt en akkerbouw. Mijn thema voor de komende jaren sluit hierop aan: “voor ondernemende mensen”. Mijn aanleiding om actief namens het CDA te willen optreden is dat ik de gemeentelijke politiek al jaren volg en nu het moment rijp acht om met een team enthousiaste CDA’ers te werken aan een duidelijke toekomstvisie. Die toekomstvisie zal in mijn ogen veel van een ieder gaan verlangen, mede door een terugtredende overheid, waarbij meer taken bij de lokale overheid te komen liggen. Hierdoor zullen veel keuzes gemaakt moeten worden samen met inwoners en ondernemers. Ik zeg bewust geen burgerparticipatie doch inwoners en ondernemers. Bewust maak ik ook geen onderscheid in type ondernemers, de economische crisis laat zien dat het van groot belang is om diversiteit te hebben onder ondernemers om lokale werkgelegenheid te kunnen borgen en ook hiermee ons verenigingsleven te kunnen laten bloeien. Als ondernemer en als burger ervaar ik dagelijks de vele regels vanuit de overheid, binnen deze regelgeving kan er naar mijn mening wel aan een andere grondhouding gewerkt worden. Als lid van de taskforce “ondernemen in de crisis” stimuleer ik o.a. dat er bij de overheid het besef komt dat de grondhouding moet veranderen in van “Nee, het kan niet” naar “Ja, mits aan deze randvoorwaarden voldaan wordt”. Graag wil ik mij volledig inzetten voor het CDA om het verkiezingsprogramma om te zetten in actieve randvoorwaarden. Dit kan ik niet alleen, dit zal ik samen met de steun van ondernemende mensen moeten doen. Ronald Wesselink – Rijpwetering [email protected]

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.