dienstbaar

Dienstbaar lijkt een ouderwets begrip. "Tot uw dienst", hoor je vrijwel niemand meer zeggen. Toch is het CDA Kaag en Braassem van mening dat de politiek dienstbaar moet zijn aan de inwoners van de gemeente, dat de gemeentelijke organisatie dienstbaar is aan de inwoners onder het motto: De gemeente is er voor de inwoners, de inwoners zijn er niet voor de gemeente. Tegelijk dienen alle inwoners zich te realiseren dat allen tezamen de lokale gemeenschap vormen. Ook op dat gebied is het dus van belang om helder en constructief te communiceren, gericht op een samenwerking waarin jong en oud een goede toekomst tegemoet gaat.

CDA Kaag en Braassem vindt:
• bij uitvoering van projecten worden omwonenden vooraf geïnformeerd;
• goede afspraken tussen gemeente en ontwikkelaars (particulieren, corporaties en pro-jectontwikkelaars) om met minder regels bouwplannen sneller te realiseren;
• rekening houdend met de noodzaak voor ouderen om langer zelfstandig te zijn, zoeken naar nieuwe woonvormen en dat actief faciliteren;
• evaluatie van het vereveningsfonds ten behoeve van de realisatie van evenwichtige woningbouw;
• betrokkenheid van inwoners en organisaties bij groenvoorzieningen in hun omgeving waarbij met min-der regels meer ruimte wordt gegeven aan een eigen invulling;
• dorps-, wijk- en straatinitiatieven die bijdragen aan leefbaarheid met lef beschouwen en waar mogelijk ondersteunen en faciliteren;
• handhaving op afspraken en regels en tegelijk zoeken naar gezamenlijk gedragen oplossingen in straten en wijken waar problemen zich voordoen;
• inspanningen blijven leveren om geluidoverlast terug te dringen of te beteugelen door handhaven, overlastveroorzakers aan te spreken en bij nieuwe projecten de aandacht hierop te vestigen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.