Marcel Doze

Burgerraadslid, steunlid

Mijn naam is Marcel Doze en ik wil mij graag aan u voorstellen.

In het dagelijks leven ben ik projectmanager bij een groot Nederlands bouwconcern. Ik mag voor mijn werkgever diverse infrastructurele werken voor Rijkswaterstaat uitvoeren en dan met name de elektromechanische installaties (zoals openbare verlichting, verkeerssignalering, pompen/gemalen, spitsstroken en tunnel-technische installaties). Tijdens de uitvoering van deze projecten heb ik veelvuldig contact met de verschillende overheidsinstanties die we in Nederland kennen. Het fascineert mij daarbij om te ervaren hoe het Rijk, de provincies en de verschillende gemeenten bij (infra-)projecten met elkaar samenwerken.

Begin 2011 werd ik zelf, als inwoner van Leimuiden, door de provincie Zuid-Holland geïnformeerd over een aanpassing van de N207 Leimuiden Passage. Een grote groep bewoners kon zich absoluut niet vinden in deze 'Mickey Mouse-variant' en hebben zich toen verenigd in de 4B-groep (=Bezorgde Bewoners Burgemeester Bakhuizenlaan). Met de 4B-groep hebben we contacten gelegd met raadsleden en heb ik zelf diverse keren ingesproken in de gemeenteraad. Deze ervaring heeft bij mij de ogen geopend dat er heel veel zaken in het gemeentehuis worden besproken en besloten, waar wij als inwoners van Kaag en Braassem direct last of gemak van ondervinden. Daarom heb ik mij 4 jaar geleden voor het eerst verkiesbaar gesteld.

Het CDA pleit voor het vroegtijdig betrekken van betrokkenen (bewoners, organisaties/verenigingen en bedrijfsleven) bij het opstellen van beleid. Hierbij is het delen van beschikbare informatie van essentieel belang. Dit betreft niet alleen informatie van de gemeente aan betrokkenen, maar ook de betrokkenen hebben gezamenlijk veel kennis en ervaring die benut moet worden. Vanuit een gevoel van betrokkenheid wil ik zelf ook graag de komende 4 jaar weer een bijdrage leveren aan een goed bestuur van onze mooie gemeente. Ik doe dat via het CDA (raads-)lidmaatschap, omdat zij een zeer gevarieerde kieslijst hebben weten samen te stellen en er veel ruimte is voor eigen initiatief. De verdeling over de kernen, afwisseling tussen ervaren en nieuwe kandidaten en (beroeps-) achtergronden geeft mij het vertrouwen dat we met een ploeg goede, gemotiveerde mensen aan de start staan.

In de vrije tijd die hiernaast overblijft, speel ik recreatief volleybal en probeer ook vooral te genieten van de mooie dingen die het leven te bieden heeft, zoals lekker eten met een wijntje erbij en varen met ons sloepje!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.