communicatie

Communicatie, tegelijk het meest gebruikte als ook het moeilijkste begrip. Er wordt enorm veel gecommuniceerd, via de social media bijvoorbeeld. Of dat bijdraagt een een betere samenleving, hangt af van wat mensen communiceren en de wil elkaar te begrijpen.
CDA Kaag en Braassem staat voor een interactieve samenleving waarvan de overheid slechts een verleng-stuk is. Dit betekent:
• expertise en ervaring van burgers en organisaties gebruiken in denktanks / klankbordgroepen zodat al bij het opstellen van beleid en in de uitvoering daarvan meer kwaliteit en draagvlak wordt bereikt;
• bewoners en organisaties krijgen een platform om een duurzame leefomgeving te creëren in hun dorpskern of wijk wat bijdraagt aan de leefbaarheid en het saamhorigheidsgevoel;
• uitbreiden en verbeteren van de informatievoorziening door de gemeente, zodat inwoners zonder informatieachterstand kunnen deelnemen aan de besluitvorming.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.