regio

CDA Kaag en Braassem staat voor verbinding en samenwerking. Belangenorganisaties en ondernemers bepalen in samenwerking met de gemeente de thema’s en de partners met wie wordt samengewerkt. Uitgangspunt daarbij is, dat er sprake is van meerwaarde. Dit betekent: • in samenwerking is inhoud leidend en vorm volgend, en wordt over provinciale grenzen heen gekeken; • bestaande samenwerkingsrelaties worden heroverwogen gericht op het bereiken van een hoger kwaliteitsniveau; • waarbij gedacht wordt aan uitvoering van thuiszorg, jeugdzorg, en ook recreatie en tuinbouw; • het deelnemen aan de Greenports wordt beoordeeld op doelstelling en resultaat waarbij helder blijft dat de samenwerking met de plaatselijke ondernemers voorop staat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.