15 november 2017

De Week van: Cees de Lange, Raadslid CDA

Week 45 - 2017 van Cees de Lange

De week begon druk omdat op maandagavond 6 november in de raadsvergadering de begroting voor 2018 werd behandeld.

Het CDA had moties voorbereid en het is altijd weer spannend om de andere fracties te overtuigen om in te stemmen met de moties. Ook ben je nieuwsgierig naar de Algemene Beschouwingen van de andere partijen en de inbreng van moties en amendementen.

Onze motie om de inflatiecorrectie van 1,3% voor de Onroerende Zaakbelasting (OZB) 2018 niet door te voeren kreeg ruime steun.

Ook de motie om de toepassing van Riothermie te onderzoeken kreeg ruime steun. Riothermie is een techniek waarbij warmte wordt onttrokken uit rioolwater voor de verwarming van een school, zwembad, zorgcentrum e.d.

Er wordt een Hemelwaterverordening opgesteld die als doel heeft om schoon regenwater niet meer af te voeren door het vuilwaterriool.

Veel aandacht kreeg de motie om een onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor het verlenen van subsidie bij duurzaamheidsinitiatieven en het bouwen van een nul op de meter woning.

Al met al duurde de vergadering ruim 4 uur.

Dinsdagavond was er een ledenvergadering van het CDA. In de vergadering werd het definitieve verkiezingsprogramma vastgesteld voor de periode 2018-2022. Een programma dat staat als een huis. Nog een kleine maand dat stellen de leden ook de kandidatenlijst vast voor de verkiezingen.

Donderdagavond naar een uitleg van de gemeente geweest over het onderhoud en het op afstand zetten van de volkstuinen in Woubrugge. Wordt vervolgd.

Een week met veel lief en leed.

Met vriendelijke groet, Cees de Lange

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.