06 januari 2018

De Week van: Koos Hogeboom

Wegdromen over de energie-transitie

 

Dan droom ik niet over zonnepanelen langs de infrastructuur in het open landschapen langs de infrastructuur, wat zonde is van de ruimte en verlies aan voedsel-areaal veroorzaakt.

Waar ik wel van droom is dat alle rijkswegen worden overdekt met met daarop zonnepanelen. Deze ruimte is toch al vergeven en in bezit van de overheid(ons allemaal) en daardoor een dubbel gebruik van de ruimte.

Verder zie ik benzinestations veranderen in knooppunten voor het opladen van electrische auto's met voorzieningen waar men kan netwerken en speelplaatsen voor de kinderen als de auto's worden opgeladen.

Verder zie ik langs de kant van de wegen ventilatie die lucht onder de overkappingen wegzuigen, fijnstof afvangen, en warmte opslaan of gebruiken voor de industrie-terreinen.

Verder zie ik in de winter voordelen doordat er niet gestrooid hoeft te worden met grote hoeveelheden zout, wat nu niet meer in het milieu (grondwater/sloten) terecht komt.

 

Welliswaar zijn de meeste dromen bedrog, maar ik hoop deze niet.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.