11 maart 2018

De week van: Marcel Doze, Raadslid CDA Kaag en Braassem

Maandagavond start met een korte preview voor raadsleden van de nieuwe website van onze gemeente. Alle informatie overzichtelijk op het startscherm, van waaruit gekozen kan worden om verder de diepte in te gaan. De presentator vertelt vrolijk verder over een 'splash-pagina' en 'responsive design'. Klinkt mij allemaal iets te technisch, maar het resultaat mag gezien worden en dat kan vanaf 1 maart 2018. 

Tijdens de aansluitende fractievergadering wordt de raadsavond van 5 maart voorbereid. De raadsperiode van deze raad is bijna voorbij en er staat nog een aantal bestemmingsplan wijzigingen op het programma. Binnen de CDA-fractie houden Ronald en Thijs zich hier vooral mee bezig. Hierdoor kan ik mij voorbereiden op de beleidsregel wonen en vliegen 20Ke-contour Schiphol en het krediet voor de vervanging van de veerstoep Kaageiland.

De controverse rondom Schiphol houdt mij al geruime tijd bezig en bij het doornemen van deze voorgestelde beleidsregel ontstaat een onrustig gevoel. Waarom zouden we dit moeten willen? De beleidsregel geeft de gemeente wel meer zeggenschap over bouwplannen binnen de eigen gemeente, maar we geven er ook belangrijk recht mee op. Als het om Schiphol gaat is dat laatste oppassen. In de de discussie over het verschil tussen theoretische overlast volgens de modellen en de daadwerkelijk gemeten overlast, geeft Schiphol toe dat er verschillen zijn. Echter, 'het mag wel' en dat argument zou ik met het vaststellen van deze beleidsnotitie niet willen versterken. De rest van de week bestaat vooral in het onderhouden van contacten met onze CDA-collega's in de regio en de Werkgroep geluidshinder Kaag en Braassem-Noord. Dit onderwerp is groter dan onze gemeente en met de regionale CDA-fracties maken we een afspraak om met de Tweede Kamer fractie in Den Haag te overleggen. Op deze manier kunnen we ons netwerk inzetten om een lokaal onderwerp op landelijk niveau bespreekbaar te maken. 

Ondertussen is ook de campagnecommissie van onze partij druk in de weer om allerlei activiteiten te organiseren. De verkiezingen voor de komende 4 jaar komen eraan en alle partijen zullen zich nog even willen laten zien. Dit jaar geen groots georganiseerd verantwoordingsdebat en dat is aan de ene kant jammer. Aan de andere kant is dit volgens mij geen gemeentelijke taak. Zij heeft de afgelopen vier jaar iedere 14 dagen een openbaar debat georganiseerd, wat ook nog eens terug te bekijken is via een webstream. Tijdens deze Beeldvormende-, Oordeelsvormende- en Besluitvormende-vergaderingen onderbouwen de raadsleden, in het openbaar, hun keuzes en leggen ze hiermee direct verantwoording af. Binnen het CDA is het daarna goed gebruik om na een genomen besluit met de direct betrokkenen in gesprek te blijven. Voor mij persoonlijk voldoende transparantie, al blijft het jammer dat de media, dorpsraden en/of verenigingen geen eigen initiatief hebben ontplooid. Met uitzondering natuurlijk de dorpsraad van Hoogmade ;-). 

Ten slotte wil ik iedereen oproepen om op 21 maart te gaan stemmen en geef het bestuur van onze mooie gemeente daardoor een stevig mandaat!

Marcel DozeCDA Kaag en Braassem; lijst 3 - positie 3

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.