14 maart 2022

Even voorstellen: Kandidaat nummer 2; Thijs Mooren uit Hoogmade

Ik ben Thijs Mooren, geboren en getogen te Hoogmade. Ik woon samen met Vera en ben trotse vader van 3 mooie kinderen. Ik werk op ons agrarisch familie zuivelbedrijf waar ik verantwoordelijk ben voor de kaasmakerij.

Waarom het CDA? Het CDA heeft in het verleden, en zal ook in de toekomst, haar verantwoordelijkheid nemen; het CDA is nooit weggelopen om mee te praten en beslissen over moeilijke onderwerpen. Onder alle omstandigheden goed voor elkaar zorgen en hard werken om er samen iets moois van te maken. Daarom kies ik voor CDA Kaag en Braassem

Waar zet ik mij voor in de komende jaren? Ik wil mij inzetten voor evenwichtige belangenbehartiging van alle 11 kernen met de nadruk dat we ervoor zorgen dat met name de kleine kernen vitaal kunnen blijven. Ik zie het als een uitdaging om onze leefomgeving toekomstbestendig te maken Daarbij moet de ruimte binnen de gemeente Kaag en Braassem eerlijk verdeeld kunnen worden over wonen, agrariërs, recreatie en MKB. Het is belangrijk dat straks bij de omgevingsplan/wet duidelijke kaders worden gesteld over bouwmogelijkheden; zodat beleid ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt en geen situatie ontstaat waarbij de uitzondering meer regel is geworden. Ik ben van mening dat we veel zuiniger moeten zijn op ons unieke polderlandschap van Kaag en Braassem. We moeten ook zuinig blijven op onze land- en tuinbouwsector, zij zijn onze basis en hun betekenis - werkgelegenheid, onderhoud van onze polders en de voedselproductie - wordt vaak onderschat, zeker nu met de actuele gebeurtenissen in Oekraïne.

Ik wil mij de komende jaren ook hard maken dat het probleem met landbouwverkeer door de kernen eindelijk wordt opgelost. De komende jaren wil ik ook graag op de agenda krijgen welke ontsluitingswegen door bouw in de knel komen en samen met het college hier een oplossing voor te zoeken. Genoeg te doen dus; Ik ga er graag mee aan de slag! Stem 16 maart LOKAAL CDA Kaag en Braassem

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.