25 augustus 2021

Geheimhouding, tot het bittere eind … ?

De informatieplicht van het college van Burgemeester & Wethouders aan de gemeenteraad is binnen de Gemeentewet geregeld. Het college van B&W is verplicht ‘open te handelen en alle informatie te verschaffen die de raad nodig heeft voor de uitoefening van haar taken’.
In sommige situaties kan geheimhouding worden opgelegd. In bijna alle gevallen, waarin dit zware middel binnen onze gemeente is toegepast, was er sprake van concurrentiegevoelige marktinformatie en duurde dit hooguit enkele weken. Het is dan ook des te vreemder dat er voor het dossier Dorpshart/Grietpolderweg al ongeveer een jaar lang een geheimhoudingsplicht geldt.

De ontwikkeling van het Dorpshart in Leimuiden voorziet in de aanleg van een nieuwe brug in de Grietpolderweg. Hiervoor is de Grietpolderweg in mei 2020 volledig afgesloten en daarmee is één van de twee uitvalswegen van de kern Leimuiden afgesloten. Als gevolg hiervan rijdt ook buslijn 56 van Arriva niet meer door het dorp. Inmiddels is deze situatie al 15 maanden aan de gang en kan de wethouder nog steeds geen planning afgeven wanneer er een eind komt aan deze onacceptabele situatie.

De geheimhouding zorgt er allereerst voor dat gemeenteraadsleden, evenals de pers, hun controlerende taak niet goed kunnen uitvoeren. Deze situatie doet tevens afbreuk aan de volksvertegenwoordigende rol van raadsleden en het zou het college sieren om de opgelegde geheimhouding per direct op te heffen. Hierna kan de wethouder weer in de openbaarheid worden bevraagd over dit dossier. Daar horen dan ook excuses van de wethouder bij voor het feit dat Leimuiden al meer dan een jaar grotendeels onbereikbaar is en de gebrekkige communicatie aan de inwoners daarover. Of moet de geheimhouding er vooral voor zorgen dat deze wethouder een gang door het stof bespaard blijft?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.