05 maart 2018

OZB in Kaag en Braassem 8% lager sinds vorige gemeenteraadsverkiezingen

In het ledenblad van de vereniging Eigen Huis stond een lezenswaardig artikel aangaande de OZB-ontwikkelingen in Nederland. 

Wat Blijkt: de OZB in onze gemeente is 8% gedaald afgelopen 4 jaar.

 

u leest het Hier

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.