18 september 2017

Veiligheid kent geen prijs

Onze partij kent een 4-tal kernwaarden: Gespreide verantwoordelijkheid, Publieke gerechtigheid, Solidariteit en Rentmeesterschap. Dit betekent dat het CDA alle onderwerpen benadert met deze waarden in het achterhoofd.

Dat wil bij andere partijen nog wel eens verwarring oproepen. Zo ook afgelopen maandagavond, toen mijn fractiegenoot een motie indiende over het toepassen van rood asfalt op het Noordeinde in Hoogmade. Het college van B&W blijkt qua inspraak van inwoners/participatie onderscheid te maken tussen wegreconstructies en -renovaties. Meerdere betrokkenen hadden namelijk geïnformeerd of de fietssuggestiestroken in rood uitgevoerd kunnen worden. In het huidige plan komen er ook suggestiestroken, maar worden deze uitgerust met belijning op het zwarte asfalt. Met hun lokale kennis menen de inwoners van Hoogmade dat rode stroken de verkeersveiligheid meer ten goede komt. Op het Noordeinde komen fietsers en gemotoriseerd verkeer samen en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Dat gebeurt helaas op veel meer wegen binnen onze gemeente en verdient onze volledige aandacht. Als zich dan een gelegenheid voordoet om een verbetering in de verkeersveiligheid aan te brengen, moeten we die met beide handen aangrijpen.

Het aanbrengen van rood asfalt kent een meerprijs en het college heeft besloten dat daar geen budget voor beschikbaar is. De inspraak van de omwonenden wordt dus niet overgenomen. Het CDA is echter van mening dat (verkeers-)veiligheid niet enkel op beschikbaar budget beoordeeld moet worden. Wij hebben dit besluit geprobeerd terug te draaien door een motie in te dienen, die het college alsnog verplicht over te gaan tot het toepassen van rood asfalt. In de overtuiging van het CDA laat veiligheid zich niet uitdrukken in geld. Liever wat extra budget beschikbaar stellen dan achteraf moeten uitleggen dat je de mogelijkheid hebt gehad, maar ten gevolge van een beperkt budget het toch niet gedaan hebt. We hebben helaas geen meerderheid achter onze motie weten te krijgen. Eén van de andere fracties vond zelfs dat extra budget beschikbaar stellen tegen de kernwaarde van Rentmeesterschap in zou gaan. Leuk verzonnen, maar gelukkig staan onze fractieleden midden in de samenleving en maken we ons hard voor die zaken die belangrijk zijn. Ook als dat betekent dat er extra budget beschikbaar moet worden gemaakt!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.