18 mei 2021

WERKBEZOEK; POLITIE KAAG EN BRAASSEM" (17 mei 2021)

"

"De periode na corona wordt spannend"

 

Vandaag hebben Anja de Rijk (raadslid) en Richard Stikkelorum (burgerlid) een werkbezoek gebracht aan het wijkteam van de politie Kaag en Braassem (en Nieuwkoop).

We hebben gesproken over het werkgebied van het team (23 dorpen), jeugd, burenruzies, vechtscheidingen, drugs, alcohol, phising, ouderen en oplichting, inbraken, vandalisme, en uiteraard over het gevoel van veiligheid bij de inwoners van onze gemeente.

Het wijkteam bestaat op dit moment uit 4 wijkagenten; een hele verbetering ten opzichte van een aantal jaar geleden....

Onze gemeente is relatief een veilige gemeente.

Alcohol en drugsgebruik is wel zorgelijk te noemen; echter de politie kijkt naar strafbare feiten (vernieling, geluidsoverlast) en dat valt, in verhouding met het alcohol gebruik, mee.

Het wijkteam is op dit moment vooral bezig met;

* Aanwezig zijn in de wijk.

* Verwarde personen die door hun gedrag overlast veroorzaken.

* (Burger)conflicten; burenruzie, vechtscheidingen, lawaai, hondenoverlast, huiselijk geweld.

 

Als antwoord op onze vraag waar het team zich zorgen over maakt, kregen Anja en Richard te horen;

We zien de jeugd te weinig, de problemen zijn hierdoor niet goed zichtbaar; wat komt er straks naar buiten?

 

Daarnaast zijn er bij veel conflicten geen strafbare feiten; bemiddeling is vaak de oplossing; echter dat is geen politietaak. Een buurtbemiddelingsloket zou het team erg helpen.

 

Daarnaast zou een betere begeleiding van jongeren 18- naar 18+ wenselijk zijn; dit kan voorkomen dat de politie op moet treden.

 

Tot slot een tip voor de inwoners; Doe eerder een melding als u weet dat er zaken niet goed gaan en niet pas als u persoonlijk overlast heeft. Dan is vaak het punt van een goed gesprek al voorbij.....

 

Wij danken het wijkteam voor de hartelijke ontvangst en de informatie waar we mee aan de slag kunnen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.