15 oktober 2022

Woondiensten Aarwoude

14 oktober 2022 heeft een aantal raadsleden een "kennismakingsbijeenkomst" bezocht bij Woondiensten Aarwoude.

Wonen en woningbouw staat hoog op onze (raads)agenda en we hebben ons laten meenemen in de plannen en ambities van de woondienst.

Woondiensten Aarwoude heeft ruim 2.000 woningen in beheer; waarvan ongeveer 1.200 in Gemeente Kaag en Braassem en de rest in gemeente Nieuwkoop.

Gesproken werd over het verduurzamen van huizen, leefbaarheid van wijken door goed te kijken naar spreiding van speciale doelgroepen en natuurlijk naar nieuwe woningen en alternatieve woonvormen.

De raadsleden en de bestuursvoorzitter, de heer Marcel Meulen, van de woondiensten werden het snel eens dat "buiten de normale wandelpaden" denken hard nodig is om daadwerkelijk woningen te kunnen toevoegen. De opgave is 450 woningen tot 2035.

Als voorbeeld noemde onze fractievoorzitter Anja De Rijk-de Jong het bouwen van startersappartementen op bestaande garageboxen in de kernen. Verder werden flexwoningen, clusterwoningen en "aanpasbare" woningen genoemd.

Aarwoude heeft als uitgangspunten;
Zorgen dat er woningen beschikbaar zijn, betaalbaar zijn, duurzaam zijn en (nieuwe opgave) dat ze bijdragen aan leefbaarheid.  Ondanks de hoge woningnood en druk op de markt zijn dit waarden die we niet uit het oog mogen verliezen.

Heeft u een goed (woon)idee? Neem rustig contact met ons op of met Woondiensten Aarwoude.

"Alleen ga je sneller, samen kom je verder"

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.