07 september 2023

Bijzondere vondsten op het Binnenhof

Verkiezingsprogramma CDA:

Fatsoen, onderling respect, omzien naar elkaar en:

archeologen stuiten op schat aan vondsten op het Binnenhof

Het zomerreces voor de parlementariërs is voorbij, zij hebben weer hun intrek genomen in het voormalige ministerie van Buitenlandse Zaken. Terwijl velen deze zomer tijdens de vakantie zaten te mopperen op het slechte weer, was het CDA druk aan het werk. Het CDA gaat de campagne in met een dringend beroep op het tonen van fatsoen, onderling respect en omzien naar elkaar. Gemeenschapszin en sterke gezinnen zijn de prioriteiten in het nieuwe verkiezingsprogramma dat de partij maandag presenteerde. Zoals de nieuwe lijsttrekker Henri Bontenbal eerder al aankondigde, grijpt het CDA terug op de electorale succesformule van voorgangers als Dries van Agt en Jan Peter Balkenende. Zij spraken de kiezers ook in eerste instantie aan op hun omgang met elkaar. In het huidige programma uit zich dat vooral in het voornemen om het maatschappelijk debat over fatsoen, waarden en normen te blijven voeren. Deze CDA-waarden gelden ook online. Daarom wil de partij anonieme accounts op sociale media kunnen verbieden. Daarnaast ligt de nadruk op het gezin als het fundament van een sterke samenleving. 

Binnenhof

Ook het archeologisch onderzoek rondom het Binnenhof ging de afgelopen tijd gewoon door. Zo was er een groepje wetenschappers dat diep heeft gegraven in de meest grondwettelijke plek die er is: de bodem van het Binnenhof. Al honderden jaren het centrum van de macht. In de vorige eeuwen was het Binnenhof nog een dromerig duinlandschap. Ooit was dit de humuslaag van de duinen, ten dienste van alle begroeiing aldaar. Na drieduizend jaar is die laag verzuurd en welt mondjesmaat op door het plaveisel van de politiek. De archeologen zijn dolenthousiast. Er zijn zaken gevonden waarvan men het bestaan niet kende.

Oude Hofkapel

Inmiddels wordt niet meer binnen, maar buiten gegraven. De onderzoekers worstelen en wroeten zich door de aarde van de oude Hofkapel, waar de bepaald niet argeloze archeologen de resten van acht mensen hebben opgedoken. Gravin Jacoba van Beieren(1401-1436), zou een van hen zijn en Johan van Oldenbarnevelt (1547-1619), de belangrijkste bestuurder van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Hij kwam op tragische wijze op het Binnenhof om het leven: onthoofd vanwege landverraad. Later werd deze raadspensionaris gerehabiliteerd. Maar de opgravingen op het Binnenhof zijn toch vooral bedoeld om meer te weten te komen over de ontwikkeling van de voormalige Hofkapel. De vondsten uit de grond van het Binnenhof bij de voormalige Hofkapel zijn overigens minder luguber dan op het eerste oog lijkt. Eeuwenlang werden hier op de plek van de werkzaamheden edellieden van het Haagse hof begraven.

 

Chique borrelglaasjes

In een oude beerput van het adellijk hof deed men een zeer bijzondere ontdekking: Veertig chique borrelglaasjes verguld met bladgoud uit de 16de eeuw en heel veel glaswerk uit de 18de eeuw. Bij de opgravingen werden niet alleen skeletten gevonden, maar ook een deel van een galerijvloer, een vloer waarop de echte vloer van de Hofkapel heeft gelegen. Ook vonden de archeologen een bronzen munt uit 1761. Op de munt staat aan de ene kant de Hollandse leeuw en op de andere kant staat Hollandia geschreven. Het is bijzonder dat men zo’n munt vindt als je beseft dat het er al honderden jaren ligt. Zo leert men steeds meer over hoe mensen destijds hebben geleefd. De archeologen hopen nog meer van dit soort vondsten te kunnen doen en nog veel meer funderingen, munten en botmateriaal te vinden. Dan krijgt men nog meer inzicht hoe hier is geleefd en welke begravingscultuur er plaatsvond.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.