Verkiezingsprogramma

Bekijk ons verkiezingsprogramma

Het appèl van onze volkspartij

Het appèl van onze volkspartij – van het CDA - aan Lansingerland is: laten we elke dag opnieuw werken aan een samenleving die niet draait om ‘ieder voor zich’, maar om ‘zij aan zij’. Wij kiezen voor samenwerking en creativiteit; in kleinere sociale verbanden en in de publieke ruimte. Bij ons staat de gemeenschap centraal. De betrokkenheid van mensen bij hun dorp, hun school, hun buurt, hun kerk, hun bedrijf of hun sportvereniging. Dat is de kern van onze gemeente en daarom zijn wij de partij van de samenleving. Wij gaan uit van een christelijke mens- en maatschappijvisie. Dat betekent dat mensen vooral tot persoonlijke groei komen door verantwoordelijkheid voor elkaar te nemen. Christendemocraten werken aan een Lansingerland dat we door willen geven: thuis, op het schoolplein, op het werk, bij verenigingen of als volksvertegenwoordiger. Dit programma is de basis waarmee onze kandidaat-raadsleden zich als uw vertegenwoordigers willen inzetten. Diep geworteld in de samenleving, maar wars van vriendjespolitiek en populisme, zetten zij zich elke dag in voor een krachtige samenleving. U kunt op hen rekenen!

Onze top-10 speerpunten zijn:

1. Meer veiligheid dankzij normen & waarden, buurttoezicht en Boa’s.

2. Behoud van het dorpse karakter bij een groei naar max. 75.000 inwoners. We bouwen 5.500 woningen, maar geen 4 e kern langs de A12.

3. Een groene schil rond Lansingerland: van de Zuidpolder tot aan het Groene Hart, van de Groenzoom tot de Rottemeren. En natuurlijk houden we de Noordpolder open.

4. De vitaliteit van (sport-)verenigingen ondersteunen we vanuit een gemeentelijk sportloket en door te kiezen voor lage huren.

5. Voorrang voor Lansingerlandse jongeren bij starterswoningen. Voor ouderen komen er ‘verzorgingstehuizen 2.0’.

6. Er komen kinderboerderijen en schooltuinen in elke kern.

7. Gescheiden afval zal worden opgehaald in containers (niet langer in losse plastic zakken) en restafval kan naar een ondergrondse container in de buurt. Dit heet ‘omgekeerd inzamelen’ en past bij een circulaire economie. Wij zijn tegen ‘diftar’ voor restafval, vanwege de bureaucratie eromheen, (torenhoge) naheffingen bij mensen die dat misschien wel niet kunnen betalen en het risico op toename van zwerfvuil.

8. Vanuit de Eneco-gelden ondersteunen we inwoners en bedrijven bij hun overstap naar betaalbare, duurzame energie.

9. We voeren opnieuw de maatschappelijke stage in voor meer burgerschap.

10. Het CDA is trots op ons karakter als meest innovatieve glastuinbouwgemeente ter wereld! Wij zetten ons in voor optimale publieke randvoorwaarden voor deze ondernemers, die de wereld voeden en kleuren.

 

 

Vlotte doorstroming van verkeer de wijken in

In de wijken staat verkeersveiligheid voorop. Het CDA is voorstander van een vlotte doorstroming van verkeer de wijken in en uit en tussen de kernen. Daarom pleiten we voor 30 km/u als standaard in woonwijken en voor 50 km/u op de wijkontslutingswegen zoals de Oudelandselaan en Boterdorpseweg. 

Bouwen tot wel 25% sociale huurwoningen

In nieuwbouwwijken bouwen we tot wel 25% sociale huurwoningen. Hiermee verkorten we de wachtlijsten voor sociale huurwoningen en zorgen we voor een plek voor iedereen in Lansingerland.

Geen voorrang aan asielzoekers op sociale huurwoning

We voldoen aan de landelijke afspraken om jaarlijks een aantal statushouders (erkende vluchtelingen) te huisvesten. Verder verlenen we geen voorrang aan statushouders en kunnen zij net als ieder ander in aanmerking komen voor een woning. 

Aardgas besparen door warmtepompen

Het CDA kiest voor een aanpak waarmee huiseigenaren op korte termijn veel aardgas kunnen besparen dankzij hybride warmtepompen. Er worden geen huishoudens verplicht van aardgas afgesloten. Ook wanneer er wijken overgaan op een warmtenet of op 'all-electric' behouden inwoners het recht op behoud van hun gasaansluiting. Nieuwbouwwoningen worden natuurlijk gasloos gebouwd.

 

 

Publicaties

Een overzicht van al onze recente publicaties.

  • Lees meer

Uitgangspunten

De basis van het CDA-gedachtegoed wordt gevormd door vier uitgangpunten: gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

  • Lees meer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.