Zwembad De Windas

Het zwembad is een buitengewoon belangrijke voorziening in Lansingerland. In onze jonge gemeente volgen ongelooflijk veel kinderen zwemles en gebruiken veel mensen het zwembad voor gezondheid en plezier. Indien blijkt dat het zwembad voor de bevolking van Lansingerland te klein wordt, dan is het CDA bereid de beurs te trekken en het zwembad uit te breiden. Wat ons betreft is het zwembad een lokale voorziening en geen regionale. Uitbreiden vanwege regionaal gebruik is wat het CDA betreft niet aan de orde.

Vuurwerk

Het afsteken van vuurwerk in de nieuwjaarsnacht vindt het CDA een waardevolle traditie. Mensen komen samen om het vuurwerk af te steken en er naar te kijken, ontmoeten elkaar en wensen elkaar een goed jaar toe. Tegelijkertijd zijn er plekken in Lansingerland waar we liever geen vuurwerk afsteken. Bijvoorbeeld nabij plaatsen die brandgevaarlijk zijn en in de buurt van het Hospice. Het CDA vindt daarom dat er ook vuurwerkvrijezones kunnen worden ingesteld.

Openbaar vervoer voor ouderen

De Rijksoverheid heeft zeer veel bijzondere regelingen voor 65 plussers, waardoor die minder belasting betalen, veel gebruik kunnen maken van kortingen en goedkoper met het openbaar vervoer kunnen reizen. Als gemeente hoeven we hier geen schepje bovenop te doen, wij zijn er niet om inkomenspolitiek te voeren. Gratis openbaar vervoer voor alle ouderen, ook degenen met een hoger inkomen of veel vermogen, kost veel geld en gaat ten koste van anderen die het wellicht harder nodig hebben.

Kinderen en armoede

Het CDA vindt dat we mensen met een laag inkomen tegemoet moeten komen in de noodzakelijke kosten die zij moeten maken. Denk hierbij aan spullen voor op school, een eenvoudige computer en het lidmaatschap van een sportvereniging. Hierbij is soberheid het uitgangspunt, er moet een prikkel voor ouders om extra inkomen te verwerven door middel van betaald werk. Een smartphone is wat het CDA betreft meer een luxe artikel en behoort dus niet tot de noodzakelijke kosten. Daarom valt een smartphone niet onder de bijzondere bijstand.

Het CDA vindt wel dat ieder kind moet kunnen leren zwemmen. Voor kinderen uit een minimagezin willen we dit vanuit de bijzondere bijstand betalen. Het herinvoeren van schoolzwemmen op kosten van de gemeente vinden wij geen goed idee, want het overgrote deel van de inwoners kan dit prima zelf organiseren en betalen.

Hondenbelasting

Mensen met een hond betalen hondenbelasting. Het CDA vindt dat de hoogte van deze belasting in verhouding moet staan met de extra kosten die gemeente heeft voor het aanleggen en in stand houden van honden uitrenvelden en hondenpoep prullenbakken. Het CDA wil deze belasting niet afschaffen, want het is terecht dat hondenbezitters voor deze een bijdrage leveren. De belasting mag er niet toe leiden dat de hond verandert in een “melkkoe”.

Cultuur en cultureel erfgoed

De afgelopen jaren hebben we flink deel van de bezuinigingen op onze culturele instellingen teruggedraaid en hebben we geïnvesteerd in nieuwe initiatieven zoals cultuurhuizen. Hiermee zijn de jaarlijkse uitgaven aan kunst en cultuur weer goed op orde, het CDA vindt dat extra uitgaven niet nodig zijn. Bij investeringen voor kunst in de buitenruimte is het CDA zeer terughoudend, wij vinden dat ons cultureel erfgoed, zoals oude boerderijen, de echte kunst is.

Verkiezingsprogramma

Bekijk ons verkiezingsprogramma

Coalitieakkoord

Bekijk ons coalitieakkoord

Publicaties

Een overzicht van al onze recente publicaties.

  • Lees meer

Uitgangspunten

De basis van het CDA-gedachtegoed wordt gevormd door vier uitgangpunten: gespreide verantwoordelijkheid, publieke gerechtigheid, solidariteit en rentmeesterschap.

  • Lees meer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.