Johan van der Burg

Kandidaat nr. 25

De CDA wethouders Abee en Van den Beukel hebben de afgelopen jaren gezorgd voor een sterk en degelijk financieel beleid. Zij behartigden ook de Portefeuille Grondzaken binnen Lansingerland. Door hun kordate en zakelijke aanpak is de financiële positie van de gemeente sterk verbeterd. Ook nu het door Corona en prijsstijgingen lastiger wordt heeft de gemeente daardoor een goede uitgangspositie. Hiermee kunnen we onze prachtige voorzieningen zoals voor infra, onderwijs, sport en cultuur in tact te houden.

Ik ben trots op het karakter van Lansingerland. De drie dorpen met elk hun eigen kwaliteiten. Met Rotterdam en Zoetermeer dichtbij is onze gemeente nog een heerlijke plek met veel groen en water, nauwelijks hoogbouw en mooie voorzieningen. Ik denk ook aan de vele vrij nieuwe sportfaciliteiten en scholen in onze gemeente. Ofdat we nog steeds gratis kunnen parkeren in de centra en bij de metro! Ik ben dan ook blij dat het CDA grenzen stelt aan de groei, het woonplezier van onze inwoners telt het zwaarst!

Verkeer blijft de komende jaren een issue. De effecten van de nieuwe A16 op ons lokale wegennet zijn nog onduidelijk. Samen met de nog te bouwen woningen zoals op Wilderszijde kunnen ze leiden tot veel meer drukte rond onze centra. Alles moet daarom uit de kast voor een betere doorstroming, ik denk o.a. aan de geplande openstelling van de Noordeindseweg. Daarnaast is onze leefbaarheid belangrijk. Geluid en fijnstof van luchthaven en vliegverkeer moeten worden teruggedrongen. Veiligheid vind ik ook zwaarwegend. Meer blauw op straat en lik op stukbeleid verdienen van mij meer aandacht.

 

Ik ben een echte Berkelaar. Onze familie woont al meer dan 200 jaar op deze plek. Ik ben zelf naast ons drukke landbouwbedrijf al heel lang bestuurlijk bezig. 15 jaar actief als hoogheemraad bij Het Hoogheemraadschap van Delfland en nu nog steeds als voorzitter van de RK kerk in Berkel en Rodenrijs.

In de politiek was ik al actief in 1975 als laatste secretaris van de lokale KVP. Tussen 2010 en 2018 ben ik CDA raadslid geweest. Ook voor het landbouwbedrijfsleven vervulde ik regionaal en landelijk diverse functies. Muziek is mijn grootste hobby, ik zit dan ook sinds kort weer op een koor.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.