Hans de Rijke

Kandidaat nr. 36

De goede ontwikkelingen van Lansingerland.

Het positieve is toch wel de goede en snelle ontwikkeling van de 3B dorpen tot een stevige gemeente Lansingerland met prachtige groen -en waterpartijen van de Rotte, de Groenzone e.d. en het Annie M.G Schmidtpark.. Daarnaast is er een goed OV netwerk gerealiseerd met de RandstadRail, de Zorobusbaan, station Bleizo en met de diverse busverbindingen en zijn de goed gelegen bedrijventerreinen tot een mooie ontwikkeling gekomen. Het geheel zorgt voor een goed woon-, leef- en werkklimaat. De basis hiervoor is gelegd in het eerste college van Lansingerland, waar ik als wethouder van o.a. Verkeer en Vervoer een mooie bijdrage aan heb mogen leveren.

Hoe nu verder?

Het is zaak om die goede basis te handhaven en waar nodig te verbeteren. De burgerparticipatie moet in ieder geval duidelijk worden verbeterd. We zijn gezegend met veel wijk- en belangenverenigingen in alle kernen en we moeten als gemeente veel meer gebruikmaken van en samenwerken met deze verenigingen. Gezien onze geografische ligging zal het doorgaand verkeer altijd zorgen voor een extra druk op onze gemeente. We moeten ervoor waken dat verbeteringen aan de doorstroming geen extra verkeer van buitenaf gaat aantrekken. Daarnaast vraagt de verkeersveiligheid steeds meer aandacht en in het bijzonder voor de ouderen. Nieuwe infrastructurele werkzaamheden en onderhoudsactiviteiten moeten senior-proof worden uitgevoerd, zodat ouderen zo lang en zo veilig mogelijk aan het verkeer kunnen blijven deelnemen. Het gebruik van de fiets en het OV moet worden gestimuleerd. Het gescheiden inzamelen van PMD moet worden afgeschaft omdat nascheiden goedkoper is en veel betere resultaten oplevert en bovendien geen vervuiling van straten en plantsoenen veroorzaakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.