Arnold Oosterlaan

Commissielid Samenleving

Hier staat een tevreden geboren en getogen inwoner van Bleiswijk (gemeente Lansingerland) die vooral genieten kan van alle mooie recreatie mogelijk heden in onze gemeente. Het gebied rondom de Rotte, het A.M.G. Schmidpark en de Groenzoom zijn bij uitstek prachtige gebieden voor een wandeling of fietstocht.

Deze gebieden maken het wonen in onze gemeente zo aantrekkelijk en niet alleen dat, ook de ongekende mogelijkheden om sport te bedrijven zijn geweldig.                                      We zijn dan ook blij dat de huurprijs van de sportparken nog steeds in een bevroren situatie zijn. Dit is op initiatief van het CDA enkele jaren geleden genomen. Ook voor scholieren zijn er prima mogelijkheden voor een voortgezet onderwijs. Mede dank zij de vele vrijwilligers is het tevens mogelijk om het woongenot in Lansingerland te behouden voor inwoners die gebruik maken van de ontmoetingscentrums in onze gemeente die door de Stichting Welzijn Lansingerland worden beheerd. De werkgelegenheid is goed dankzij naast de tuinbouw ook de volgestroomde industrieterreinen. Dit gebeurd mede dankzij het creëren van een goed ondernemersklimaat en een goede infrastructuur. Ook hier heeft het CDA zijn mede verantwoordelijkheid getoond door goede beslissingen te nemen.

Voor de toekomst zijn er best nog wel wensen te realiseren t.w.: het CDA zet zich onvermoeibaar in voor de bouw ,op korte termijn, van senioren woningen vooral in Bleiswijk zodat er een doorstroming kan plaatsvinden t.b.v. nieuwe jonge bewoners. Dit voorkomt een versnelde vergrijzing en geeft voor verenigingen en het winkelbestand nieuwe inspiratie voor de toekomst. De energie transitie voor de toekomst is en grote uitdaging en ik hoop dat hier alleen maar verstandige besluiten over genomen worden.

Alles wat lokaal mogelijk is geeft nog meer woongenot voor de inwoners!! Willen we dit nog verder opvoeren dan is een sterke bestuurlijke inzet nodig zowel voor verenigingen als voor het welzijn van de inwoners. Het vertrouwen in het CDA is in dit groot en hoop dat deze mening dan ook door vele gedeeld zal worden op 15 maart a.s.

 

geb. 02 – 04 – 1946; woonplaats Bleiswijk; werkzaam geweest in de tuinbouw; vanaf mijn jonge jeugd altijd bestuurlijk bezig geweest o.a. vz. van de Katholieke Plattelands Jongeren (KPJ), 25 jaar jeugdtrainer bij Soccer Boys, 23 jaar vz. van de diaconie Parochiële Caritas Instelling (PCI) in Bleiswijk. Bestuurslid bij het CDA, en daarna 29 jaar raadslid namens het CDA in de gem. Bleiswijk en later Lansingerland. Thans bestuurslid van de Katholieke Bond van ouderen (KBO) Bleiswijk, vz. Commissie Ouderenbelang Lansingerland (COL). Initiatiefnemer van de avondvierdaagse in Bleiswijk welke nu 47 jaar bestaat en oprichter van de Carnavalsver. De Otterrotters.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.