13 mei 2023

Burgerparticipatie: het gaat om de praktijk

Het is misschien wel het thema waaraan het afgelopen decennia in de gemeenteraad het meeste tijd is besteed; de burgerparticipatie. Belangrijk, want recente dossiers zoals de Driehoek Noordpolder en de kwestie rondom de opvang van Oekraïners laat zien dat inwoners betrekken bij plannen iets heel ‘engs’ is. Het college gaf onlangs toe dat omwonenden van de beoogde locatie voor de opvang van Oekraïners (zie elders in deze nieuwsbrief) pas na een besluit in de gemeenteraad op de hoogte worden gebracht, omdat ze bang waren voor negatieve reacties. Een schandelijke manier van denken, want daarmee zet je in één klap betrokken inwoners weg als een stel NIMBY’s.

Nu ligt er dan eindelijk een visie en dat is mooie theorie, maar het gaat om de praktijk. Wat komt er straks in het uitvoeringsprogramma burgerparticipatie te staan? Hoe gaan we inwoners in de praktijk echt meenemen in besluitvorming? Het belooft een document te worden vol met gereedschapskisten en participatieladders. Al wat langer maken wij ons zorgen over het wijkgericht werken in onze gemeente en die zorgen hebben wij overgebracht in het debat. De wethouder heeft toegezegd daar aandacht voor te hebben in het uitvoeringsprogramma, dat in het najaar moet verschijnen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.