06 juni 2022

CDA niet tevreden over het voorlopig pakket Rotterdam Airport

Op 2 juni is het Voorlopig Pakket Participatietraject Rotterdam The Hague Airport (VPP) besproken in de gemeenteraad van Lansingerland. Tijdens de vergadering bleek dat de gemeenteraad het voorliggende VVP ziet als een te mager document om als basis te dienen voor de formele aanvraag Luchthavenbesluit.

Alle gemeenteraadsleden hebben veel gezamenlijke vragen en zorgen over het VPP m.b.t. toekomstige woningbouwplannen en hinder voor de huidige- en toekomstige inwoners. De gemeenteraad hecht veel waarde aan burgerparticipatie. De stem van inwoners en alle relevante perspectieven en argumenten moet onderdeel uitmaken van het voorstel.

De CDA fractie is expliciet tegen groei van het aantal vliegbewegingen. Geluidsreductie moet in voordeel van inwoners zijn, verteld Dave Bergwerff (CDA). De gemeenteraad wil gezamenlijk een duidelijk signaal afgeven dat zij geen steun uitspreekt voor het huidige VPP. Er is in collectief verband een brief opgesteld met hierin alle kritiek op de luchthaven waar de Lansingerlandse politieke partijen eensgezind over zijn. 

Het mooie is dat we onze gezamenlijke wensen die in deze brief staan straks kunnen toetsen aan het luchthavenbesluit. Met deze eensgezindheid staan we sterk in de discussie. Geeft Bergwerff aan. Dit neemt niet weg, dat wat het CDA betreft, de brief nog verder had mogen ingaan op het terugdringen van het aantal vliegbewegingen. Onze ambities, zoals in ons verkiezingsprogramma te zien zijn, blijven we uitdragen. Met als stip op de horizon de luchthaven omvormen tot een zakenvliegveld. Alleen is dit in de huidige situatie helaas niet realistisch. De inhoud van de brief is voor nu het meest haalbare. Vandaar onze ondertekening.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.