28 november 2022

CDA slaat alarm over bouwplannen Zoetermeer in Rottemerengebied

Het CDA Lansingerland maakt zich zorgen over mogelijke woningbouwplannen van de gemeente Zoetermeer op het grondgebied van Lansingerland. Het gebied is echter aangemerkt als landbouw– en natuurgebied door onze gemeente. Deze grond in de Bleiswijkse Rottezoom is in het verleden aangekocht door de gemeente Zoetermeer. Nu lijkt het alsof Zoetermeer met deze gronden de wijk Oosterheem van Zoetermeer wil uitbreiden.

Duo-raadslid Rita Leijendekker en raadslid Charles van Harn van CDA Lansingerland hebben het college om opheldering gevraagd over deze ontwikkelingen. “Zij zijn wat ons betreft in strijd met de visie van Lansingerland op het gebied om dit groen te houden. Deze visie is neergelegd in de Structuurvisie Lansingerland, de Omgevingsvisie en het Ontwikkelplan Landschapspark de Rotte.” De raadleden zijn het eens met de omwonenden die zeggen dat ‘wat groen is, groen moet blijven’, en dat is zeker in dit sterk verstedelijkte gebied hard nodig. Met de vragen wilden de CDA’ers opheldering krijgen over de stand van zaken en weten of er al actie richting Zoetermeer is ondernomen om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan.

Het college van Lansingerland liet half november in een reactie op de gestelde vragen weten dat ze aansturen op het open en groen houden van de noordelijke polders in Bleiswijk en dus ook de polder 140 Morgen. Daarbij wordt aangesloten op de provinciale koers om het gebied langs de Rotte als groengebied voor natuur en recreatie te behouden en verder te versterken als verbinding tussen Midden-Delfland en het Groene Hart. Verder bleek uit de antwoorden van het college dat het geen gangbare situatie is dat een  gemeente, zoals Zoetermeer, bij een andere gemeente gronden verwerft. Voor het CDA Lansingerland voelt dit als een soort dreigende annexatie vanuit de gemeente Zoetermeer waarbij een deel van het grondgebied van Lansingerland wordt opgeslokt. Het college van Lansingerland is echter niet van plan om op bestuurlijk niveau actie te ondernemen. “Dat is teleurstellend”, aldus Leijendekker. “Dit kan niet alleen op ambtelijk niveau worden besproken wat ons betreft. Bestuurlijke actie is nodig om deze ongewenste plannen te voorkomen. De bewoners hebben nu het gevoel dat er toch bestuurlijk al een en ander besproken is.”

De CDA-fractie Lansingerland overweegt een motie in te dienen om opheldering te krijgen over status van de plannen en de overleggen met buurgemeente Zoetermeer.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.