23 maart 2023

Participatieplan Driehoek Noordpolder

In de Commissie Ruimte van 14 maart jl. hebben de fracties van L3B en het CDA een bespreekpunt ingebracht m.b.t  het participatieplan Driehoek Noordpolder. Zij wilden hiermee bepleiten dat de verkeersontsluiting problematiek rond het nieuwe plan naar voren werd gehaald losgekoppeld van de invulling van het stedenbouwkundigplan.

De ontwikkeling Driehoek Noordpolder kent al een heel lange geschiedenis. Voor mij persoonlijk zo gaf CDA raadslid Charles van Harn aan begon dat tijdens de beeldvormende avond voor Raad en bewoners  op 11-09-2019. Er werd toen door projectontwikkelaar Blauwhoed samen de gemeente al een bijna compleet uitgewerkt plan gepresenteerd. Wij vielen bijna allemaal van onze stoel toen we dat zagen. Hoe kan zo iets zonder inspraak gepresenteerd worden?

Nu ruim 2 ½ jaar verder werden wij opnieuw verrast dat het concept participatieplan Driehoek Noordpolder niet op de agenda van de commissie ruimte is gezet.

De verkeersontsluiting was en is een groot pijnpunt. Nu de werkgroep verkeer haar werk heeft gedaan en het participatieplan Driehoek Noordpolder het stempel definitief heef mee gekregen mag je toch verwachten dat dit onderwerp als eerste samen met de bewoners op gepakt wordt?  

Te meer omdat in de nota van wijzigingen als voorbeeld wordt gesteld: als omwonenden de verkeersituatie van een weg mee willen laten wegen voor een ontwikkeling dan mogen zij dit tot een onderwerp maken waarover gesproken wordt.

De Klankbordgroep Driehoek Noordpolder is verontwaardigd en geeft aan dat ze de verkeersontsluiting naar voren willen halen. Maar daar is door het college geen gehoor aangegeven. Dat in tegenstelling tot bouwplan Wolfend in Bergschenhoek waar dit wel is gedaan.

Het college schuift liever deze hete bal voor zich uit.. eerst moet er met een extern bureau gekeken naar een werkvorm om de ontsluiting te kunnen bespreken……. Men stelt vervolgens dat de ontsluitings-varianten integraal afgewogen dienen te worden met alle ruimtelijke aspecten op het gebied van milieu, duurzaamheid, ecologie en water, stedenbouw en woningdifferentiatie, bodem, civiele techniek, verkeer en parkeren. Zaken die eerder niet als voorwaarde op tafel lagen.

Wordt hier met twee maten gemeten? Was de vraag van de CDA fractie.  

 Tijdens het daarop volgende debat bleek dat een aantal fracties positief reageerden over het naar voren halen van de verkeersontsluiting. Maar de meerderheid gaf de voorkeur aan een ”integrale” aanpak.

De Klankbordgroep Driehoek Noorpolder kan een uitnodiging verwachten tussen 17 en 21 april  om opnieuw het gesprek aan te gaan.  Zo gaf wethouder Cnossen in haar beantwoording aan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.