14 november 2022

Commissie Ruimte van 8 november

De coalitie partijen Leefbaar3B en Wij Lansingerland hadden een bespreekpunt aangevraagd a.g.v.  de ontvangen brief van GS van Zuid-Holland betreffende de proactieve aanwijzing Driehoek Noordpolder.

 

Bespreekpunt: “Graag willen wij op hele korte termijn in de commissie Ruimte overleggen met de fracties en het college over de te zetten stappen aangaande genoemde brief van GS Zuid-Holland. Wij willen het volgende ter sprake brengen”:

1. De raad van Lansingerland gaat tegen dit besluit van GS Zuid-Holland in beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

2. De raad wil zo nodig en indien mogelijk ook om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State met het doel opschorting van het besluit van GS Zuid-Holland van 24 oktober 2022 tot dat er een uitspraak is op het beroep bij de Raad van State.

3. De raad wil het college verzoeken de punten 1 en 2 op te pakken en hiervoor een voorstel naar de raad te sturen.  

 

Echter al bij de eerste openingszin in de eerste termijn gaf de heer Blonk aan dat L3B vond dat in beroep gaan geen schijn van kans had en dat het te kort dag was... Citaat: De Provincie heeft gewonnen.. We gaan zo spoedig mogelijk bouwen. Hiermee haalde hij voordat er enig debat had plaats gevonden zijn eigen bespreekpunt onderuit.

Vervolgens noemde Blonk een 7 tal nieuwe punten op die hij wilde bespreken. Echter de commissie was hierover vooraf niet geïnformeerd.

Wij Lansingerland kreeg als mede indiener van het bespreekpunt vervolgens het woord. Citaat: Weinig zin om in beroep te gaan.. Een kansloos verhaal..   Het stuur is overgenomen… We moeten ons verlies nemen… Zo gaf de woordvoerder van Wij Lansingerland aan.

Bij beide sprekers bleek geen enkele vorm van weerstand tegen de proactieve aanwijzing van GS Zuid-Hollands m.b.t. bouwen in de Driehoek Noordpolder.  Men had nu blijkbaar een legaal excuus gevonden om te gaan bouwen ondanks de grote weerstand bij de omwonenden.

 

Charles van Harn woordvoerder voor de CDA-fractie schetste in het kort wat hier aan vooraf is gegaan: Op 4 juli 2021 heeft het vorige college op de pauze knop gedrukt vanwege de commotie rondom de moeizame participatie met omwonenden. Bijna een jaar later op 15 juni 2022 hervatte het huidige college de planvorming van de Driehoek Noordpolder. 25 Oktober jl. ontving de gemeente Lansingerland per brief de proactieve aanwijzing van GS Zuid-Holland om binnen 1 jaar na bekendmaking een bestemmingsplan vaststellen.

Van Harn gaf aan dat het CDA verkiezingsprogramma helder is: Het CDA is tegen woningbouw in de Noordpolder, dit bouwproject gaat nl. ten kosten van de groene schil om Lansingerland.

Voorts bepleitte hij dat de ca. 38 sociale woningen die de Provincie zo graag in de Noordpolder gebouwd ziet worden ook elders binnen Lansingerland  gerealiseerd zouden kunnen worden zodat de Driehoek Noordpolder groen kan blijven.

Het was opmerkelijk hoe het over grote deel van de andere fracties zich vervolgens gedwee aansloot bij de uitspraken van die twee coalitiepartijen. Daarmee de handdoek in de ring werpend richting Provincie. Echter de inwoners van de Edelsteenbuurt en hun bewonerscommissie Edelsteenbuurt verbouwereerd achter latend. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.