18 september 2023

Deelmobiliteit

Op 12 september jongstleden werd in de commissie Ruimte een belangrijk onderwerp besproken: deelmobiliteit. Dit bespreekstuk was geagendeerd door de coalitiepartij Leefbaar 3B. Het hoofddoel was om ideeën uit te wisselen over hoe we de deelmobiliteit in onze gemeente beter kunnen reguleren en faciliteren.

Als fractie zijn wij stellig van mening dat de overlast die deelscooters veroorzaken ten koste gaat van het gemak en de veiligheid van verschillende groepen, zoals ouderen, inwoners in scootmobielen, rolstoelgebruikers en ouders met kinderwagens. Dit standpunt is ook opgenomen in ons verkiezingsprogramma tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen: “De gemeente wijst speciale parkeerplekken voor deelscooters aan om de parkeeroverlast op stoepen op te lossen. Deelscooters worden in Lansingerland intensief gebruikt, maar het gebruik van deelauto’s blijft nog achter. Het CDA is vanuit rentmeesterschap voorstander van deelauto’s.”

Dit is tevens de boodschap die ik namens de CDA-fractie naar voren heb gebracht tijdens de discussie. We moeten de overlast op de trottoirs aanpakken, en de aanbieders van deelscooters dienen hierin hun verantwoordelijkheid te nemen. Dit kan gerealiseerd worden door aanpassingen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en de aanduiding van specifieke parkeerlocaties voor deze scooters. Een vergunningsplicht kan ervoor zorgen dat gebruikers alleen in deze aangewezen zones kunnen parkeren, met de verplichting om een foto te maken van hun netjes geparkeerde scooter. Dit zal het probleem van verkeerd geplaatste scooters oplossen en de toegankelijkheid van de trottoirs voor alle inwoners waarborgen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.