03 maart 2019

Een foodtruckfestival op Koningsdag?

Nadat de fraktie van Wij Lansingerland vragen had gesteld m.b.t. een te houden foodtruckfestival in het Annie MG Schmidtpark kreeg dit onderwerp een vervolg in de raad van februari.

Onzerzijds werd door Nelleke Bouman gevraagd of er reeds  een vergunning verleend was voor dit festival en hoe de communicatie in deze was geweest naar de diverse organisaties die activiteiten organiseren op Koningsdag. En is er met name rekening gehouden met de inzet van al die vrijwilligers die er voor zorgen dat er in de kernen gefeest kan worden.

De burgemeester, portefeuille houder in deze, gaf aan dat er nog geen vergunningen verleend zijn,  ook niet aan de organisatoren van het festival. In de commissie was de indruk gewekt dat er al een vergunning was en werd er gemeld dat een festival  en de activiteiten in de kernen elkaar kunnen versterken. Velen zo ook wij hadden hier onze bedenkingen bij. Na discussies over en weer werd een oproep onzerzijds gedaan om er gezamenlijk uit te komen.

Uiteindelijk werd een motie van fractie Wij Lansingerland aangenomen met strekking om met de diverse organisaties om de tafel te gaan zitten om te bezien of het foodtruckfestival  geheel dan wel gedeeltelijk -Koningsdag- verplaatst kan worden.

In de commissie Algemeen Bestuur van maart zal blijken wat het resultaat is van het gesprek van de burgemeester met de diverse  organisaties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.