05 oktober 2021

Felicitatie burgemeester en waarnemend griffier

Felicitatie burgemeester
In de raadsvergadering van 30 september heeft ons raadslid Nelleke Bouman, als voorzitter van de vertrouwenscommissie herbenoeming burgemeester, stilgestaan hoe deze procedure is verlopen.
Wat uiteindelijk geleid heeft tot de herbenoeming van burgemeester Pieter van der Stadt per 14/9.
Vermeld is onder andere dat er de nodige uitdagingen voor hem in deze 2e ambtsperiode naar voren zullen komen onder andere de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar in maart.
In de recesperiode was hij al door Nelleke gefeliciteerd daar de herbenoemingsbrief in deze periode was ontvangen.
Na het nogmaals uitspreken van de felicitaties en hem succes wensend werd een bos bloemen overhandigd.


Waarnemend griffier
Per 1 september jl. is de heer Bert Schouten tijdelijk aangewezen als waarnemend griffier.
Aanleiding hiertoe is de langdurige afwezigheid van de griffier Marijke Walhout.
Als voorzitter van de werkgeverscommissie heeft Nelleke gememoreerd dat hoewel de raadsadviseurs naar volle tevredenheid de griffiewerkzaamheden hebben uitgevoerd, er onder andere hun vraag was om tot een tijdelijke invulling van de functie van griffier te komen.
Onder het uitspreken van het hebben van vertrouwen in de persoon van Bert Schouten, gelet op zijn ervaringen, werd hij gefeliciteerd, succes gewenst en een bos bloemen overhandigd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.