06 februari 2020

Groen licht voor cultuurhuis.

In de afgelopen raadsvergadering is met 2 amendementen van het CDA groen licht gegeven voor de bouw van het cultuurhuis in Berkel en Rodenrijs. Eén amendement had betrekking op het behouden van grip op de financiën. Daarbij werd gelet op de grote bedragen aan het investeringskrediet en het structurele bedrag van 650.000 E subsidie per jaar. Bijsturing bij overschrijding is nodig en een bestedingsmarge is bij dit amendement vastgesteld. Overschrijding van het subsidiebedrag zal nog nader besproken worden in de planning en controle cyclus.

Het andere amendement had betrekking op het grip houden op de aansturing naar degenen die verantwoordelijk worden voor de exploitatie. Verschillende sturingsmogelijkheden zijn denkbaar maar gelet op de late ontvangst van een brief in deze van het college (een dag voor de raadsvergadering) zal dit item nog nader besproken worden in de commissie en raad. Een 3e amendement betrekking hebbend op het instellen van een kapitaallastenreserve ter grootte van de afschrijvingslasten gedurende de afschrijvingstermijn heeft het niet gehaald.

Ondanks dat door het CDA aangehaald is dat bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar de raad reeds akkoord gegaan is met een dergelijke reserve, was men dit nu helaas vergeten. We houden m.b.t. de financiën en exploitatie de vinger aan de pols.


Nelleke Bouman

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.