27 november 2023

Henri Bontenbal: Dank voor inzet en enthousiasme!

Veertien weken lang hebben wij een campagne gevoerd voor oprechte politiek in een fatsoenlijk land. Met een nieuw verhaal op basis van onze vertrouwde waarden. Met een nieuwe generatie CDA-kandidaten met één gedeelde ambitie: om het goede te doen voor onze samenleving en Nederland nog mooier te maken.

De uitslag van de verkiezingen is voor ons CDA een grote teleurstelling. Elke verloren zetel doet pijn, omdat er voor ons een naam, een gezicht en een verhaal bij hoort. Van Hilde, Bart, Marlou, Hanneke, Anne en al die andere topkandidaten op onze lijst. Maar ik denk ook meteen aan de medewerkers van onze fractie en op het partijbureau voor wie de toekomst plotseling onzeker is.

Veertien weken lang hebben we een campagne gevoerd voor heel Nederland. In elke afdeling, in elke provincie waar ik kwam zag ik dat het enthousiasme terug was en het zelfvertrouwen toenam. Die steun van een eensgezinde partij was het mooiste cadeau van deze campagne. Het betaalde zich uit. Ook op straat waren de reacties weer een stuk positiever dan veel campagnes hiervoor.

Daarom ben ik naast de teleurstelling zeer gebrand om door te gaan met ons nieuwe verhaal. We geven niet op. We mogen niet opgeven. Juist nu is ons verhaal van omzien naar elkaar, saamhorigheid en solidariteit meer dan ooit nodig.

In de campagne ben ik helder geweest: ons CDA gaat niet regeren in een coalitie met de PVV. Wat ik voor de verkiezingen zeg, zeg ik ook nu. Wij staan voor heel Nederland. Zonder iemand uit te sluiten. Ik snap heel goed dat heel veel mensen bezorgd zijn over wat deze uitslag met onze samenleving doet. Die zorg heb ik ook. Wij zullen samen met gelijkgezinde partijen stevig optrekken om de waarden van onze democratische rechtsstaat overeind te houden.

De uitslag voelt ook dubbel, want het staat haaks op de trots die ik voel over onze campagne. Alle vrijwilligers, campaigners en kandidaten hebben er alles, alles uitgehaald wat er in zat. Meer dan ooit waren we zichtbaar in het hele land, in de media en in de debatten. Ook die spirit moeten we vasthouden voor de volgende verkiezingen: voor Europa in 2024 en de gemeenteraden in 2026. We houden elkaar vast en we gaan door!

Ik wil jullie allemaal bedanken voor jullie inzet en enthousiasme. Samen blijven we ons inzetten voor onze idealen voor een fatsoenlijk land. Samen gaan we aan de slag met de uitwerking van ons nieuwe verhaal voor Nederland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.