01 december 2023

In memoriam Gert Steenwijk

Eind jaren negentig van de vorige eeuw stond Lansingerland en haar inwoners aan het begin van een grote en door het rijk opgelegde bouwopgave. In 2005 en 2006 werd B-driehoek als werknaam gebruikt voor de drie toenmalige gemeenten Berkel en RodenrijsBleiswijk en Bergschenhoek. Uit deze fusie is op 1 januari 2007 de gemeente Lansingerland ontstaan.

Voor Gert Steenwijk, die een boerenbedrijf in  Berkel en Rodenrijs had, was het een voorrecht om in de jaren 1998 tot 2010 als raadslid van het CDA de bewoners van Berkel en Rodenrijs en later Lansingerland te mogen dienen. Als hij terugkeek naar die periode kon hij tevreden vaststellen dat de groei van dorp naar, zoals hij zei, iets robuuster dorp goed is geslaagd. Hij vond het in Lansingerland voortreffelijk wonen, werken en recreëren.

Criminaliteit en vandalisme binnen de gemeente bleven voor Gert een punt van aandacht. Hij vond het belangrijk om hier adequaat tegen op te treden en dat er voldoende politie en BOA capaciteit in de gemeente aanwezig moest zijn, ook in verband met preventie. Tijdens zijn raadsperiode werd de fractie eens uitgenodigd voor een buurtborrel, hij noemde dat een verbindend initiatief. Hij was van mening dat de gemeente - onder voorwaarde - dit soort initiatieven zou moeten ondersteunen, door daarvoor een klein bedrag beschikbaar te stellen.

Ook was Gert zeer betrokken bij het behoud van natuur. Nadat er veel bomen waren gekapt in de regio en in Lansingerland, vond hij het raadzaam als de gemeente in overleg met Natuurmonumenten gezamenlijk zou nagaan of het mogelijk zou zijn dat er nieuwe aanplant zou komen op de gronden die bij Natuurmonumenten in beheer zijn.

Gert is 80 jaar geworden. Het CDA dankt Gert voor zijn jarenlange inzet en betrokkenheid. Wij hebben hem leren kennen als een hartelijke, toegewijde collega.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.