18 december 2023

Kerstmis 2023

De dagen worden korter en de temperatuur daalt. Ideale omstandigheden voor huiselijke gezelligheid en warmte. Stralende verlichting in tuinen en balkons zorgen voor een sfeervol gezicht in deze donkere dagen van het jaar.

Door de uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen is Kerstmis 2023 voor velen anders dan voorheen. De CDA-Tweede Kamerleden die niet zijn herkozen hebben afscheid genomen van het parlement en de vijfkoppige nieuwe CDA-fractie legde de eed of gelofte af. Zij zijn daarmee klaar om aan de slag te gaan voor een fatsoenlijk land. Twee jaar en negen maanden zaten ze er maar, de lichting-2021 van de Tweede Kamer, die recent door de lichting-2023 (67 nieuwe gezichten, dertien herintreders) werd vervangen. Meer dan de helft van de zittende Kamerleden, tachtig in totaal, zeiden de zaal vaarwel en keren niet terug. Onder hen zaten gezichtsbepalende CDA-politici.

Verloop onder Kamerleden is gezond en van alle tijden. Maar deze leegloop is tekenend voor de vluchtigheid van het politieke bestaan.  In de korte periode dat de lichting-2021 in de Kamer zat, nam het aantal ernstige bedreigingen tegen politici toe en raakten de politieke verhoudingen verder uit evenwicht. Intimiderend en onbetrouwbaar gedrag was voor velen de norm, met polarisatie als een politieke component.

Minstens zo ernstig was het dat de taak die de Kamer heeft in een democratie, het controleren van de regering en het maken van nieuwe wetten, moeizaam verliep. Crisis na crisis bleek dat weer, of het nu ging over stikstof of klimaat, over woonbeleid of migratie. De Kamer bleek, net als het kabinet, niet bij machte die problemen eensgezind aan te pakken. Alle vijftien fracties wacht nu de taak te doen wat de vorige Kamer te vaak naliet: de uitdagingen van deze tijd verdienen een serieus debat. Een nieuw kabinet heeft serieuze controle nodig. Grote problemen als het woningtekort en de stikstofcrisis moeten onder ogen gezien worden. De tactiek van uitstel werkt niet meer. Alleen zo kan de Kamer werken aan gezag en vertrouwen.

De nieuwe Tweede Kamer is niet alleen een stuk onervarener, maar ook politiek uit totaal ander hout gesneden. Een van de grote signalen die de kiezer gaf, is dat zij genoeg heeft van de machteloosheid en de leegte die de traditionele politieke partijen bieden. Het gevolg: verdere irrelevantie, sterkere flanken en een wankelende rechtsstaat en -democratie. We staan voor grote economische,- technische- en sociale uitdagingen. Niet eerder in ons bestaan zorgt het wegvallen van structuur en dagelijkse routine voor veel mensen problemen. Gelukkig vindt men in deze moeilijke periode ook herkenning bij elkaar. We inspireren elkaar met oplossingen en proberen die ander écht te begrijpen, zonder oordeel. Zo ontstaat er een soort gezamenlijke veerkracht.

Luid en precies tikken de laatste weken van dit jaar de uren weg, de chronologische tijd die niet versnelt of vertraagt.  De dagen zijn voor velen lang en lastig door te komen. Juist in deze tijd is aandacht voor elkaar erg belangrijk. Zeker voor veel mensen die nu het alleen zijn ervaren. Denk in de periode vooraf aan Kerst aan dierbaren en dank hen voor de mooie vriendschap van de afgelopen jaren. Sta vooral ook stil bij wat er nog om je heen is. Maar ook met alles wat er helaas niet meer is. Bij die tafel waar een lege stoel staat. Sta tijdens de decembermaand bewust eens stil bij tranen om ziekte, eenzaamheid en verdriet. En wens hun in gedachten sterkte, liefde en licht. Kerstfeest is voor velen niet meer dan een jaarfeest, maar Kerst kan je ook beschouwen als het feest van reflectie om met elkaar gezelligheid, verbondenheid en bezinning te vinden. Als we een lichtje in slechts één ander hart ontstoken hebben, begrijpen we de echte boodschap van het Kerstfeest. Het Licht kan ons de weg wijzen in het donker van deze tijd. Zo kan de decembermaand en ook de donkere maanden daarna toch een warme en sfeervolle periode zijn.

Kerstmis verbindt de hoop met geloof en liefde. Hoop kijkt niet terug maar juist vooruit. Het is een inspiratie en een verwachting van een betere wereld en een beter leven. Het is de bron van onze levenskracht. In de boodschap van hoop, geloof en liefde zien wij de betekenis van Kerstmis, het feest van de verwachting en van nieuwe tijden. Laten we het Kerstfeest dit jaar gebruiken om tegen elkaar te zeggen dat er hoop is. Dat is niet altijd eenvoudig. Wanneer te veel schaduw op onze weg valt, is het soms moeilijk nog licht te ontwaren. Maar wie zijn ogen openhoudt ziet niet alleen een wereld van louter duisternis. Het Licht kan ons de weg wijzen in het donker van deze tijd. Het gaat om onze levenshouding, om de wil te zoeken naar licht in een wereld waarin het negatieve discour helaas vaak de meeste aandacht krijgt. Kerstmis richt onze aandacht op het positieve en brengt ons samen om het ontvangen licht door te geven.

Ik wens u allen een sfeervolle Kerst en een liefdevol en vooral gezond 2024.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.