21 januari 2024

Nieuwjaarswens: realisme voor Bleizo-West

Het was bij vlagen een surrealistisch debat, afgelopen woensdag in de commissie Algemeen Bestuur. Raadsleden stelden dat we worden ‘gegijzeld’ door het ‘dictaat’ van de provincie, die ‘monsters’ (windturbines) wil plaatsen op Bleizo: ‘welke andere belangen spelen hier eigenlijk’, was de suggestieve retorische vraag die werd gesteld. Als klap op de vuurpijl werd het wantrouwen verklaard, uit de ervaring van een collegelid met de Noord-Hollandse gedeputeerde [Hooijmaijers] die veroordeeld was wegens corruptie. 

Wat is er nu feitelijk aan de hand? Lansingerland wil een woonwijk bouwen op een plek die de provincie eerder al had bestemd als bedrijventerrein met plek voor windturbines: de ‘idyllisch’  gelegen weilanden tussen HSL, snelweg, spoorlijn, provinciale weg, onder de hoogspanningskabels, naast kassen en tegenover distributiecentra van HelloFresh en Albert Heijn, ofwel: Bleizo-West. Zonder de provincie te consulteren besloot de Raad in 2021 daartoe. De provincie gaf ondanks zware pressie en lobby, ook vanuit Zoetermeer, geen krimp, want ruimte voor bedrijven is ook belangrijk. In 2023 nam het provinciebestuur in het nieuwe coalitieakkoord [BBB, VVD, GroenLinks, PvdA en het CDA] de zinsnede op: “De locatie Bleizo-West is aangewezen als windenergielocatie. De provincie zoekt een alternatieve locatie op het grondgebied van de gemeente Lansingerland en maakt met een projectbesluit windenergie op die locatie mogelijk. De gemeente Lansingerland wil op de locatie Bleizo-West graag woningen realiseren. Als een alternatieve locatie voor windenergie onherroepelijk vergund is, kunnen op Bleizo-West woningen en bedrijven worden gerealiseerd.” Het was dan ook geen verrassing dat de provincie eind december onderzoeksresultaten publiceerde en liet weten dat ze naast Bleizo twee alternatieve locaties gevonden heeft: de Berkelse Noordpolder en de polder tussen Kruisweg en de Rotte. Wat ons betreft volstrekt onacceptabele locaties, vanwege de overlast voor omwonenden en de schade aan het landschap die windturbines daar zouden geven. Maar goed, iedereen die logisch nadenkt had dit kunnen zien aankomen, en de conclusie is dan ook: wie wind op Bleizo taboe verklaart, is er mede verantwoordelijk voor wanneer straks windturbines in de Noordpolder of bij Kruisweg worden geplaatst. Want die windopgave, die verdwijnt niet zomaar. En de behoefte aan bedrijventerreinen ook niet. Goede ondernemers die willen doorgroeien wijken nu uit naar omliggende gemeenten, nu ook kavels op Oudeland uitverkocht zijn.

Hoe nu verder? Mijn fractie pleitte in het debat voor het scenario Bleizo Business. Kort gezegd: geef op Bleizo ten zuiden van de A12 ruimte aan lokale ondernemers en aan uitbreiding van het Horti Science Park (rondom Delphy en de WUR), inclusief ruimte voor onderwijs en innovatie. Hoogwaardige tuinbouw is immers de unieke bijdrage van Lansingerland aan de wereld. Ten noorden van de A12 ligt uitbreiding van het Zoetermeerse Dutch Innovation Park voor de hand. Tussen bedrijven kunnen prima wat windturbines komen, zoals je dat elders ook volop ziet. Bijkomend voordeel: we zadelen onze inwoners niet op met een wijk die zwaar milieubelast is (de GGD raadt wonen vlak langs een snelweg vooral voor kinderen en ouderen ernstig af), sociaal geïsoleerd ligt, en op financieel drijfzand is gebaseerd (overkapping van de A12 en geluidsschermen langs de HSL worden onbetaalbaar). Ondanks de woningnood, zijn onze inwoners ook geen voorstander van zo’n hoogbouwwijk, niet elke vierkante meter leent zich voor bebouwing, zo gaven meer dan 15.000 deelnemers aan Kieskompas in 2022 al aan. Onze oproep aan de andere raadsfracties is: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. Laten we deze zinloze strijd en ruzie staken, met alle energie en geld die dat kost (meer dan EUR 16 miljoen) en Bleizo-West ontwikkelen als moderne, duurzame bedrijfscampus. Richt gelijktijdig alle energie op het versneld bouwen van de geplande 5.500 woningen in Bleiswijk, Bergschenhoek en Berkel en Rodenrijs, zodat onze bestaande dorpen worden versterkt en verrijkt met duizenden betaalbare woningen, vooral voor jongeren en voor ouderen, en reserveer de maximaal toegestane 50% daarvan voor onze eigen inwoners. Daarmee blijven we een van de snelst groeiende gemeentes van Nederland. Nog belangrijker: we brengen wonen, werken en welzijn in balans. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.