12 juni 2022

Nota van Uitgangspunten t.a.v. de Wildert in Berkel en Rodenrijs

De CDA- fractie heeft door woordvoerder Charles van Harn in de commissie ruimte van 17 mei jl. duidelijk bepleit het behoud- en hergebruik van het bestaande schoolgebouw. Maar helaas wordt er voor de gemakkelijkste weg gekozen. De sloophamer! Wij hebben als gemeente een uitvoeringsagenda duurzaamheid waarin aandacht wordt gevraagd voor circulaire economie.  Maar die agenda heeft volgens de waarneming van CDA-fractie niet op tafel gelegen tijdens het voorontwerp van de Wildert.  Een gemiste kans!

Wat het inpassen van het project de Wildert betreft in de directe omgeving mogen wij toch vanuit gaan dat men zich bij het opstellen van het Bestemmingsplan houdt aan de uitgangspunten zoals  verwoord in deze Nota en ik citeer: • De aangrenzende bebouwing aan de Oranjestraat en de Wilhelminastraat heeft een hoge beeldkwaliteit; nieuwbouw dient hier qua maat, schaal en uitstraling op aan te sluiten. Dit schephoge verwachtingen bij de omwonenden maar zeker ook bij mijn fractie. Mijn fractie zal het toekomstige Bestemmingsplan hier kritisch op beoordelen.

Het amendement ingebracht door L3B betreft het plint aan de Wilhelmina straat zijde. Hier wordt gevraagd het plint een uitstaling te geven die herkenbaar en passend is in een woonstraat. Dat is precies waar een grote groep omwonenden om hebben gevraagd. Juist ook en mede om deze bewoners een stem te geven heeft de CDA-fractie dit amendement mede ondertekend.

 

Ten aanzien van de motie van Wij Lansingerland:

Wij zijn het met een aantal punten van de motie zeker eens maar omwille van de beperkte spreektijd focus ik me op tot die punten waar de CDA-fractie het niet eens.

Indien er in deze motie plaats was geweest om de seniorenwoningen met een schuine kap uit te voeren omdat dit veel beter past in deze woonwijk had u ons wellicht aan uw kant gehad. Maar dit bleek na overleg niet mogelijk.

Daarnaast wordt onder punt no.1 van de motie het getal van 30 seniorenwoningen genoemd. Dit was voor de indiener (s) als in beton gegoten… zo bleek bij navraag. Echter het getal  30  in deze ontwikkeling is voor de CDA-fractie niet heilig. Wij vinden het belangrijker dat deze ontwikkeling een mooie, kwalitatieve en passende uitstraling krijgt die past en aansluit bij de directe omgeving ook al zou dat ten koste moeten gaan van wellicht enkele appartementen. Het is tenslotte toch de bedoeling dat deze woningen ca. 80 jaar zullen blijven staan.  En daar moet je geen spijt van krijgen. Wij kunnen deze motie dan ook niet steunen.            

De CDA fractie vindt dat het proces om omwonenden bij deze ontwikkeling te betrekken veel beter moet dan toe is verlopen. Zet bewoners niet voor een voldongen feit maar geef hen de mogelijkheid een positieve inbreng te leveren. Wij hopen dat 3Bwonen maar ook de gemeente zich de kritiek m.b.t. de gelopen participatie zal aantrekken.

 

Wij zijn het eens met maximaal behoudt van het groen en bomen.

Wij zijn het eens dat de additionele parkeerplaatsen voortvloeiende uit de extra woningen en de geplande HOED niet ten kosten mogen gaan van het groen in deze wijk

Wij staan we achter het voorstel om de bovenste bouwlaag van de HOED ( huisartsen onder een dak )

Voorzitter: Mijn fractie kijkt uit naar een bestemmingsplan waar zowel de initiatiefnemer, de Raad maar zeker ook de omwonenden blij van worden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.