13 april 2024

Participatie begroting

In 2026 moet de gemeente waarschijnlijk de broekriem flink aanhalen doordat de bijdrage vanuit het Rijk (Gemeentefonds) dan minder wordt. Dat gaat wel lukken, want zo lang de gemeente miljoenen uitgeeft aan communicatie, participatie, overheidsvoetballen, ‘gratis’ openbaar vervoer etc., zien we als CDA wel mogelijkheden. Wat wel belangrijk is, is zorgvuldigheid. Vorige keer werd bijvoorbeeld Welzijn Lansingerland en daarmee ouderen overvallen door een plotse bezuiniging. En waren bezuinigingen al doorgevoerd, zonder dat de Raad ermee ingestemd had, waardoor de fietsenstalling bij metrohalte Westpolder nu zonder beveiliging zit.

Enfin, over de begroting dus, had D66 afgelopen week een voorstel geagendeerd. Ze wilden een groot project optuigen om alle inwoners en organisaties te vragen waarop de gemeente moet bezuinigen en waarop ze moet investeren. Namens de fractie heb ik daarop gereageerd:

 

“Het CDA Lansingerland waardeert het initiatief van de D66-fractie voor dit voorstel, voor het betrekken van inwoners bij het maken van een sluitende begroting voor 2026. Want, voorzitter, de begroting is belangrijk en daarin zijn keuzes mogelijk. Daarom hebben we als CDA met inwoners en maatschappelijke organisaties afgelopen jaar een ‘tegenbegroting’ gemaakt. Dat was een klus, maar ik hoop dat komend jaar weer te doen en wens dit ook andere fracties toe.

Maar de vraag die nu centraal staat, is: gaan we een groot project optuigen waarin we 63.000 inwoners vragen waar het minder kan, wat waardevolle uitgaven zijn, en hoe de gemeente succesvol kan investeren in de toekomst? Ons korte antwoord is: dat lijkt ons geen goed idee. Die vraag is te groot, en tegelijk te specialistisch. Dit is exact waarvoor onze representatieve democratie ingericht. Overigens kan participatie ook over te kleine onderwerpen gaan. Vandaag zag ik op Facebook dat de gemeente een naamwedstrijd heeft uitgeschreven naar de naam van het nieuwe afvalbrengstation. Het meest ‘gelikete’ antwoord daarop was: “Waarom iets nieuws verzinnen? Het is handig als de naam zegt wat je er kunt doen. Afvalbrengstation, hele duidelijke naam, lijkt me. Eventueel aan te vullen met: Lansingerland.”

Kortom, onze antwoorden op uw vragen:

  1. Is de commissie het eens dat het betrekken van inwoners en andere maatschappelijke partners bij onze begroting, zeker richting het ‘ravijnjaar’, past bij de ambities van de raad en wenselijk is? En is de commissie het eens met het beeld dat participatie kan bijdragen aan het  inventariseren van (mitigerende) maatregelen en mogelijk ook aan het draagvlak voor die maatregelen?

Antwoord: Wij willen dat onze inwoners vooral goed betrokken worden bij ruimtelijke projecten, bij het opstellen van nieuwe visies op winkelcentra, op ondernemen, op de zorg, etc. Maar bij de hele begroting? Nee, dat lijkt echt niet geschikt. Daar hebben we volksvertegenwoordigers voor. De inwoners die wij spreken hebben hieraan geen behoefte.

  1. Hoe kijkt de commissie naar het ontwikkelen van programma’s en activiteiten rondom de begroting waarin burgers en andere partners actief benaderd worden om mee te denken over onze inkomsten en uitgaven?

Antwoord: Er is altijd schaarste in capaciteit van de gemeentelijke organisatie. Dat hebben we net ook weer gemerkt nu de verduuurzaming van de Windas weer jaren wordt uitgesteld.

  1. Hebben andere partijen (creatieve) ideeën om hier invulling aan te geven? En wat  vinden zij belangrijk bij een dergelijk proces?

Antwoord: In 2026 hebben we een wel een geschikt moment voor participatie. Dat noemen we: Gemeenteraadsverkiezingen.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.