13 april 2024

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling 2024-2027

Op donderdag 11 april heeft de Commissie Samenleving van Lansingerland de Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling voor de komende periode 2024-2027 besproken. Een belangrijk agendapunt waarbij alle partijen het eens zijn dat deze visie vastgesteld moet worden, zodat de commissie het uitvoeringsplan dat hieruit voortvloeit kan bespreken.

De visie, getiteld 'Geweld hoort nergens thuis', werd gebruikt als basis voor de opgestelde visie. Dankzij deze visie, die vorig jaar afliep, kon in de afgelopen jaren al belangrijke stappen gezet worden in het aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling. 

Tijdens de vergadering werden verschillende punten uitgelicht, waaronder de samenwerking met stakeholders, het belang van ervaringsdeskundigen en de rol van de pleger van mishandelingen. Het hoofdstuk dat zich richt op 'meer aandacht voor hulpverlening aan de pleger', werd uitvoerig naar voren gebracht door Dave Bergwerff van het CDA. Hierbij rees de vraag hoe ver men kan gaan in het motiveren van plegers om hulp te accepteren, en waar de grens ligt tussen vrijwillige deelname aan hulpverlening en dwang. Ook werd opgemerkt dat de taal in het document rondom daderschap en stigmatisering wat nuance mist. Het CDA had meer stevige taal rondom de dader op zijn plaats gevonden.

Een belangrijke observatie tijdens de discussie was de afwezigheid van een expliciete vermelding van lokale invulling binnen de visie. Dit riep vragen op over de concrete uitvoering binnen Lansingerland. De betrokkenheid van de Adviesraad Sociaal Domein (ASD) werd echter positief ontvangen, en het college heeft toegezegd de aandachtspunten van de ASD mee te nemen in de lokale invulling van de regiovisie.

Ook sprak men over de blik op de toekomst, waarbij de lokale invulling van de regiovisie binnen Lansingerland meer concrete vorm zal krijgen. De leden van de Commissie Samenleving kijken uit naar verdere stappen in de aanpak van het tegengaan van huiselijk geweld en kindermishandeling, met de komst van nieuwe en effectieve lokale maatregelen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.