12 februari 2023

Rotterdam T.H. Airport in de commissie Samenleving

Een zienswijze, opgemaakt door het college, op de plannen van Rotterdam The Haque Airport om te versturen aan het ministerie van Infrastructuur en Milieu lag afgelopen donderdag voor aan de commissie Samenleving. Men gaf complimenten voor de meeste punten uit de zienswijze. Maar er staan een aantal dingen in dat volgens het CDA of wat ongelukkig opgeschreven is, of we zitten hier niet op één lijn. Er staan namelijk een tweetal stellingen in die pleiten voor groei van het aantal vliegbewegingen. Ongeacht of je voor of tegen deze groei bent, dit moeten we in deze Zienswijze nog helemaal niet benoemen. 

 

Volgens Dave Bergwerff (raadslid), kan het CDA niet akkoord gaan met de zienswijze zolang de volgende stellingname genoteerd staan. 

‘Stel de volksgezondheid centraal in de MER’ met daaronder de uitleg:

‘Groei is voor Lansingerland echter alleen verantwoord te verdienen als er niet alleen binnen de 56Lden geluidscontour wordt gebleven, er is ook een aanzienlijke reductie nodig van de emissies ten opzichte van gebruiksjaar 2019’. Einde citaat.

Bergwerff: 'Hoezo is groei voor Lansingerland alleen verantwoord als….. We weten helemaal nog niet welke partijen voor- en welke tegen groei van vliegbewegingen stemt en met welke voorwaarden. Deze stelling moet dus meer neutraal geformuleerd worden'.

 

Vervolgens lezen we onder het kopje:

‘Meer onderzoek nodig naar gevolgen groeiverdienmodel’

‘De maximale toename van 8.760 vliegbewegingen is volgens ons buitenproportioneel. Vanuit dat oogpunt ondersteunen wij dan ook de opname van een scenario waarbij de maximale toename van het aantal vliegbewegingen is gehalveerd’. Einde citaat.

Hieruit kan je concluderen dat de Lansingerlandse raad akkoord wil gaan met de helft, 4.380 extra vliegbewegingen. Ook hier worden weer voorwaarden benoemd voor groei. Dus ook deze tekst willen wij ook aanpassen.

Daarbij een belangrijke kanttekening: Parallel aan dit document, vindt er momenteel een onderzoek Luchtruimherziening plaats. De uitkomst hiervan kan zijn dat er meer vliegroutes boven onze gemeente Lansingerland ontstaan. De uitkomst van de luchtruimherziening zou klaar zijn voordat we het uiteindelijke luchthavenbesluit ontvangen. Deze informatie over de nieuwe vliegroutes moeten we meewegen bij een uitspraak over groei. Het CDA wenst dus de Zienswijze aan te passen.

 

Krimpscenario:

De uitwerking van een krimpscenario staat onder druk aangezien RTHA betwijfelt of dit scenario economisch en financieel haalbaar is. Echter zouden wij als CDA graag in de Zienswijze terugzien dat Lansingerland, net als onder andere, Schiedam, Midden-Delfland en Zuidplas, eist dit krimpscenario wel te verwerken binnen de verschillende scenario’s. Dit wil het CDA graag toevoegen aan de zienswijze.

Afgekeken bij de Zienswijzen van Schiedam en Zuidplas keuren wij de argumenten af die RTHA noemt om niet te kiezen voor het niet uitwerken van een krimpscenario.

Al is het alleen omdat deze argumenten niet legitiem zijn.

 •  Ze noemen historische slotrechten niet te kunnen wijzigen
  • Zie Schiphol, de minister heeft aangegeven dat historische slotrechten hier wel gewijzigd kunnen worden.
 • Bij krimp komen er zwaardere toestellen
  • Dit is niet conform het eerdere participatietraject
  • De grootte van de geluidsruimte is maatgevend
 • Lager tempo van de vlootvernieuwing
  • Onwaarschijnlijk dat vlootvernieuwing afhangt van een relatief kleine luchthaven als RTHA
 • De financiële exploitatie van de luchthaven zou niet meer rendabel zijn
  • Dat willen we dan graag feitelijk onderbouwd zien

 

'Wij zouden dus graag een alinea willen toevoegen met daarin steun voor de uitwerking van een krimpscenario', aldus Bergwerff.

Met veel vreugde zijn de aanpassingen aangedragen door het CDA (twee stellingen over krimp, oproep voor onderzoek naar krimp luchthaven en het onderzoek Luchtruimherziening) akkoord bevonden en wordt de zienswijze gewijzigd. Daarnaast zijn er twee goede aanpassingen voorgesteld en geaccepteerd door GroenLinks (toevoeging milieuschade en natuureffectenen) de PvdA (ZZS schadelijke stoffen).

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.